• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Blog

Založenie s.r.o. na Slovensku zahraničnou osobou

Podnikať na Slovensku formou s.r.o. vie aj osoba, ktorá nie je občanom Slovenskej republiky. Zahraničné osoby si vieme rozdeliť na občanov krajín EU, OECD a občanov tretích krajín.

Ako môže na Slovensku podnikať zahraničná osoba?

Chcete podnikať na Slovensku, ale ste cudzinec? Neviete ako a kde začať? Prečítajte si tento článok, v ktorom sa dozviete všetky potrebné informácie o podnikaní zahraničnej osoby na Slovensku.

Ako ochrániť investíciu do spoločnosti?

Investície, ktoré vložíte do spoločnosti, je potrebné chrániť. Na ich ochranu sa možno použiť rôzne nájstroje. Pri vstupe investora do spoločnosti sa zvyčajne uzavrie investičná zmluva, v ktorej sa upravia vzájomné vzťahy medzi vstupúceho investora a existujúcich spoločníkov.

Paušálne výdavky v roku 2019

Podnikateľ teda živnostník alebo SZČO má pri výbere, akým spôsobom si bude uplatňovať daňové výdavky spojené so svojou podnikateľskou činnosťou, na výber viacero možností.

Ako začať podnikať v taxislužbe v roku 2019?

Od 1. apríla 2019 nadobúda platnosť novela zákona o cestnej doprave, ktorej cieľom je nastavenie vhodnejších podmienok, prijatie nových opatrení proti nelegálnemu prevádzkovaniu a zabezpečenie účinnejšej kontroly v oblasti podnikania v taxislužbe.

Sídlo firmy v byte alebo rodinnom dome

Pre založenie každej spoločnosti je nevyhnutné získanie sídla pre spoločnosť. Ako sídlo firmy obchodný register zapíše len skolaudovanú stavbu pevne spojenú so zemským povrchom.

Ako získať bratislavskú ŠPZ (EČV) na firemné auto

Väčšine vodičov nezáleží na tom, aké evidenčné číslo vozidla majú. Avšak niektorí sú v tomto náročnejší, pretože majú na to vlastné dôvody alebo využívajú svoje vozidlá na podnikanie. Preto sa tento článok bude venovať najmä zmenám EVČ.

Založenie s.r.o. v nákladnej cestnej doprave nad 3,5 t

Prevádzkovať nákladnú cestnú dopravu je možné na základe voľnej živnosti: nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 tony vrátane prípojného vozidla.

Ako založiť s.r.o. v roku 2019

V minulom článku som sa venovala založeniu spoločnosti v roku 2018, no prešiel skoro rok a veľa sa toho zmenilo, takže mi dovoľte napísať pár slov o tom čo všetko sa zmenilo pri založení spoločnosti.

Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2019

Pri začiatku podnikanie je dôležité stanoviť si akou formou budete podnikať. V roku 2018 sa najväčšou výhodou u s.r.o. stalo zrušenie daňových licencí. Aj v roku 2019 pribudli ďalšie výhody pre s.r.o. oproti živnosti, poďme si ich prejsť.

Výpočet predčasného dôchodku

Ak máte do nároku na starobný dôchodok menej ako 2 roky môžete požiadať o priznanie predčasného starobného dôchodku. Aký dôchodok dostane vypočíta naša kalkulačka.

Odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne pre SZČO (živnostníkov) a samoplatiteľov v roku 2019

Od januára 2019 sa opäť mení výška minimálnych odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne pre SZČO, živnostníkov, samoplatiteľov a dobrovolne nezamestnaných.

Založenie jednoosobovej s.r.o. lekárom

Ak máte lekársky diplom, máte viacero možností na jeho uplatnenie, ak sa rozhodnete, že budete mať súkromnú ambulanciu, viete sa zaradiť buď medzi živnostníkov alebo si založíte sro-čku.

Valné zhromaždenie v akciovej spoločnosti – základné informácie

Pripravili sme pre Vás prehľad týkajúci sa Valného zhromaždenia v akciovej spoločnosti, ktoré je Najvyšším orgánom spoločnosti. Na valnom zhromaždení sa zúčastňujú akcionári spoločnosti.

Dispozičné právo nakladať s akciou

Dispozičné právo s akciou zn. právo akcionára previesť akcie na druhého akcionára alebo na tretiu osobu, zriadiť záložné právo, príp. uskutočniť zabezpečovací prevod práva.

Licenčné poplatky

Pod pojmom licenčné poplatky chápeme nehmotný majetok, ktorý je predávaný vo forme licencie, patentu, softvéru alebo vo forme autorského práva teda tzv. kultúrne licenčné poplatky.

Automatická výmena informácií v daňovej oblasti – CRS, AEOI, FACTA

Väčšina krajín sveta v rokoch 2017 a 2018 pristúpili resp. pristúpia k automatickej výmene informácii tzv. Common Reporting Standard (CRS). Čo to pre Vás znamená?

Slovak Telekom zvyšuje ceny - ako môžem odstúpiť od zmluvy?

Telekom od 1. augusta zvýši ceny za internet, TV a pevnú linku a to aj súčasným zákazníkom s viazanosťou na 24 mesiacov. Ak s takýmto navýšením ceny nesúhlasíte máte zo zákona možnosť odstúpiť od zmluvy bez akéhokoľvek sankčného poplatku.

Koneční užívatelia výhod budú uvedení vo výpise z obchodného registra

V priebeho roka 2018 vstupi do platnosti aj na Slovensku legislatva, ktorá bude mať za následok zverejnenie konečných uživateľov spoločností v Obchodnom registri.

Zápisy a zmeny do obchodného registra sa budú podávať už len elektronicky

Vláda v apríli 2018 Schválila návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra. Opatrenia sú zamerané najmä na zväčšenie komfortu služieb a odbremenenie registrových súdov od administratívy.

Ako založiť s.r.o. v roku 2018

Postup založenia s.r.o. na Slovensku napriek možnosti komunikovať s úradmi elektronicky nie je celkom jednoduchý. Založiť s.r.o. je možné za dva týždne prípadne pár dní navyše. Všetko závisí od Vašej šikovnosti.

Zrušenie organizačnej zložky zahraničnej osoby

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.

Zvýšená zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov od 1.1.2018

Novela Obchodného zákonníka s platnosťou od 1.1.2018 zvyšuje zodpovednosť štatutárnych orgánov a spoločníkov a ustanovuje im nové povinnosti aj po skončení svojej funkcie v spoločnosti.

Odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne pre SZČO a samoplatiteľov v roku 2018

Od januára 2018 sa opäť zmenil vymeriavací základ pre platenie odvodov a tým pádom aj výška odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne pre SZČO a dobrovolne nezamestnaných.

Založenie s.r.o. za účelom obchodovania s kryptomenami

Ako sme písali v našom poslednom našom článku zisk z obchodovanie s kryptomenami u fyzických osôb podlieha pomerne vysokému zdaneniu vo výške 21%, alebo 25%. K tejto dani však treba ešte pripočítať zdravotné odvody vo výške 14%. Čiže po započítaní zdravotných odvodov je celkové zdanenie vo výške 33%39%.

Ako má fyzická osoba zdaniť príjem z predaja Bitcoinu?

Bitcoin ako najznámejší predstaviteľ kryptomien sa v poslednom čase stal veľmi populárny. Keďže žiadny Slovenský zákon nedefinuje kryptomeny a súčasne nie je exaktne definované ani to ako ich treba zdaňoveť sme sa rozhodli preveriť, ako to so zdaňovaním kryptomien teda je.

Výhody s.r.o. oproti živnosti, rok 2018

Pri začiatku podnikanie je dôležité určiť akou formou budete podnikať. Od roku 2018 sa tento pomer ešte viac posúva v prospech s.r.o. oproti živnosti, keďže štát zrušil platenie daňových licencí.

Podanie daňových priznaní bude možné už len elektronicky

Novela zákona zavádza nové povinnosti, jednou z nich je od 1.1.2018 povinnosť pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri komunikovať s daňovým úradom už len elektronicky.

Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov

S účinnosťou od 1.1.2018 bola schválená novela zákona o účtovníctva s cieľom zosúladiť dobu archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu s dobou uchovávania dokladov súvisiacich s DPH.

Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby

Obchodovať na burze môžu fyzické aj právnické osoby. Investori väčšinou začínajú obchodovať na vlastný účet ako fyzické osoby. Tí, ktorým sa v obchodovaní darí a hlavne tí, ktorí realizujú obchody kratšie ako 1 rok alebo obchodujú pákové produkty často zvažujú aj možnosť investovať formou spoločnosti.

Štátny príspevok na hypotéku pre mladých sa od roku 2018 zmení

Štátny príspevok na hypotéka pre mladých sa od roku 2018 výrazne zmení. štátnym príspevkom pre mladých (ŠPM) sa už nebude poskytovať, namiesto neho bude štát poskytovať úľavu vo forme odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti ako pri daňovom bonuse.

Kapitálové fondy v novele Obchodného zákonníka od 1.10.2017

Novela Obchodného zákonníka zavedie pojem kapitálový fond spoločnosti, ktorý doteraz nebol definovaný. Z tohoto dôvodu boli kapitálové fondy používané pomerne často a za rôznym účelom.

Novela zákona od 1.10.2017 obmedzí prevody a likvidácie spoločností

Aktuálne je novela k 2.8.2017 v ešte medzirezortnom pripomienkovom konaní. Preto je možné ešte ocakávať drobné úpravy.

Založenie s.r.o. so športovým odborníkom

Od. 1.1.2016 bol vyňatý predmet činnosti v oblasti športu z viazanej živnosti, a činnosť športového odborníka je považovaná za podnikanie v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet (Investičné činnosti)

Medzi menej tradičné spôsoby podnikania patrí obchodovanie na vlastný účet spoločnosti. Jedná sa v podstate o podnikanie, ked spoločnosť zhodnocuje svoj majetok zvyčajne na burze.

Alternatívny autentifikátor na prihlásenie do elektronických schránok

Ministerstvo vnútra SR od 1.3.2017 umožnilo pre štatutárne orgány - zahraničných občanov a Slovenských občanov bez občianskych preukazov prístup do elektronických schránok cez alternatívny autentifikátor.

Dane a paušál po novom: Ktorým živnostníkom ostane viac peňazí?

Živnostníkom s malými príjmami sa za rok 2016 nezníži ani daň a ani sociálne a zdravotné odvody. Štátu budú na budúci rok platiť viac, keďže sa im zvýšia minimálne odvody.

Daňové licencie budú od roku 2018 zrušené

Daňové licencie budú od roku 2018 zrušené. Avizujú to poslanci vládnych SNS a Mosta-Híd, ktorí predložia návrh na ich zrušenie tak, ako to je uvedené v programovom vyhlásení vlády.

Zvýšenie minimálnej mzdy zamestnancov od 1.1.2017

K 1.1.2017 dochádza k zvýšeniu minimálnej mzdy na 435 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,50 euro.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

Od 1.1.2017 dochádza v väčšiemu počtu zmien v daňových zákonoch o časti zmien sme Vás informovali v našom článku v septembri a ďalšie zmeny prinášame v tomto pokračovaní.

Zmeny v zdravotných a sociálnych odvodoch od 1.1.2017

S účinnosťou od 1. januára 2017 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení ako aj o zdravotnom poistení.

Založenie s.r.o. – súkromná zdravotná ambulancia

Jedným zo špecifických prípadov s.r.o. je súkromná zdravotná ambulancia. V takýchto špecifických prípadoch je aj postup pri založení s.r.o. iný ako pri väčšine spoločností s volnými živnosťami.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

Vláda zvolená v tomto roku navrhla niekoľko zmien v zdaňovaní právnických osôb, ktorým navrhujú platnosť od 1. 1.1.2017. Zmeny zatiaľ neschválil parlament, čiže je možné, že ešte budú upravené.

Register trestov už aj pre právnické osoby

V zmysle schváleného zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je možné si od 1.7.2016 podávať žiadosti o výpis z registra trestov právnickej osoby.

Spoločník nemôže svojej s.r.o. poskytnúť pôžičku v hotovosti

Nedávnou zmenou Obchodného zákonníka bol zavedení inštitút spoločnosti v kríze. V rámci týchto zmien bolo do zákonov zapracovaných veľké množstvo drobných úprav, ktoré komplikujú podnikanie.

Elektronické dátové schránky štát firmám aktivuje počas dovoleniek k 1.8.2016

V zmysle zákona o e-Gouvernmente zákon 305/2013 Z. z., všetky elektronické schránky právnických osôb zriadené na ústrednom portály verejnej správy (www.slovensko.sk) budú 1.8.2016 aktivované na doručovanie.

Práca v zahraničí a zdravotné poistenie

Každá osoba môže byť zdravotne poistená len v jenom členskom štáte EU. Pokiaľ bude pracovať v jednom členskom štáte EU, tam bude i zdravotne poistený ako zamestnanec či samostatne zárobkovo činný, a to bez ohľadu na bydlisko, či štátnu príslušnosť.

Nový zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

Finančná správa zverejnila na svojom portály nový zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s osobitnou úpravou uplatňovania DPH.

Kto neplatí daňovú licenciu?

Nie všetky daňové subjektu musia platiť daňové licencia, sú aj výnimky. Od 1.1.2016 tu platia nové výnimky. Avšak pribudla aj povinnosť doplatiť licenciu za obdobie keď bola spoločnosť v likvidácii.

Nové Prílohy potrebné k zlúčeniu, rozdeleniu a splynutiu spoločnosti od 1.1.2016

Od 1.1.2016 k návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností je potrebné doložiť do Obchodného registra aj prílohy, ktoré doteraz nebolo potrebné predkladať.

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

Od 1.1.2017 má byť zavedená nová forma obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.). Bude obsahovať prvky s.r.o. ako aj prvky a.s. a nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií.

Na ktoré potraviny sa znížila DPH od 1.1.2016 na 10%?

Od januára 2016 kleslo DPH na vybrané základné potraviny z 20% na 10%. Ktorých potravín sa to týka?

Obchodné meno spoločnosti

Registrový súd pred zápisom obchodného mena preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu. (s.r.o., spol. s r.o., a.s., akciová spoločnosť, k.s., a pod..)

Výhody založenia s.r.o. oproti živnosti

Podľa akých kritérií si vybrať vhodnejšiu právnu formu na začiatku podnikania? V tomto článku popíšeme hlavné výhody a nevýhody živnosti a s.r.o.

Nové vyššie odvody od 1.1.2016 do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne

Od januára 2016 sa opäť zmení vymeriavací základ pre platenie odvodov a tým pádom aj výška odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne pre SZČO a dobrovolne nezamestnaných.

Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie trzieb v elektronickej registračnej pokladnici

Prinášame Vám zoznam služieb na ktoré sa vzťahuje povinnost evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici.

Pokiaľ sa predmet Vášho podnikania nachádza na tomto zozname ste povinný si zakúpiť registračnú pokladnicu, alebo využívať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Čo je Superlegalizácia?

Superlegalizácia je vyššie overenie a osvedčenie verejných listín, ktoré sa majú použiť pred orgánom cudzieho štátu. Vyšším overením sa neoveruje obsah alebo pravdivosť obsahu verejnej listiny, znaleckého posudku či prekladu.

Služby nepodliehajúce evidencii tržieb v registračnej pokladnici

Ak podnikateľ poskytuje len vybrané služby, ktorá polpíšeme v potom príspevku nemusí si kupovať registračnú pokladnicu ani ak mu za poskytnuté služby platia zákazníci v hotovosti.

Prijatie služby zo zahraničia neplatiteľom DPH

Ak spoločnosť neplatca DPH plánuje prijať službu z členského štátu Európskej únie s miestom dodania podľa základného pravidla v tuzemsku (§ 15 ods. 1), je povinná sa registrovať pred prijatím služby na §7a zákona o DPH. Spoločnosť je povinná zdaniť prijatú službu aj v prípade, že nie je platiteľom DPH.

Virtuálna registračná pokladnica

Od 1.4.2015 nastala povinnosť pre subjekty poskytujúce vybrané služby evidovať hotovostné platby cez registračnú pokladnicu. (služby podľa prílohy č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z.)

Platenie zdravotných odvodov z dividend v roku 2015

Spôsob platenia zdravotných odvodov z dividend sa za posledné roky niekoľko krát zmenil, rovnako existuje niekoľko sadzieb 5,10 a 14%, ktoré sa uplatňujú. Z týhto dôvodov sme sa rozhodli spísať aktuálny stav.

Pozor na automatické ukončenie starších dohôd k 30.6.2015

Podľa novely zákonníka práce účinného od 1.7.2014 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné uzatvoriť maximálne na 12 mesiacov.

Od budúceho roka nebude potrebné splatiť základné imanie na bankový účet

Jednou z najvýznamnejších zmien týkajúceho sa začínajúcich podnikateľov pri založení sro je, že od 1.1.2016 už nebude potrebné vkladať základné imanie na bankový účet.

Zmeny v obchodnom zákonníku od 29.4.2015

Narýchlo schválená novela obchodného zákonníka prinesie zmeny v troch rôznych dátumoch. Dňom 29.4.2015, ďalej dňom 1.7.2015 a novela obchodného zákonníka platná od 1.1.2016.

Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov – uplatnenie výnimky z platenia poistného od 1.1.2015

Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov sú poistení a povinní platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), poistné za nich odvádza zamestnávateľ.

Vstup do likvidácie alebo konkurzu v roku 2014 a 2015 a daňová licencia

Pre rok 2014 platí, že ak spoločnosť v kalendárnom roku 2014 vstúpi do likvidácie alebo konkurzu, za zdaňovacie obdobie pred touto zmenou Daňovú licenciu neplatí (§52za ods.8 zákona o dani z príjmov).

Kto neplatí daňovú licenciu

Všetky spoločnosti, ktoré podniklali v roku 2014 sú povinné zaplatiť v každom prípade, teda aj ked hospodárili so stratou minimálnu daň. Táto daň je nazvaná - daňová licencia.

Preverte si svojho obchodného partnera na webe

V súčasnosti existuje na internete niekoľko stránok ktoré dôveryhodne preveria vášho obchodného partnera.

Rozdelenie spoločnosti

Rozdelenie spoločnosti sa dá podľa Obchodného zákonníka charakterizovať ako postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti a jej rozdeleniu, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné spoločnosti vzniknuté rozdelením, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.

Zrušenie spoločnosti likvidáciou

V prípade, že spoločnosť s.r.o. už nevyužívate a nepodarilo sa vám spoločnosť predať jednou z možností ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie v roku 2014 v plnej výške je vstup spoločnosti do likvidácie najneskoršie do konca roka 2014.

Zmena výšky základného imania od 1.1.2015

Podľa plánovanej novely obchodného zákonníka sa má zmeniť minimálna výška základného imania z 5000 eur na 1 euro. Spolu so znížením základného imania sa má zmeniť aj výška vkladu na 1 spoločníka z 750 euro na 1 euro.

Novela Zákonníka práce účinná od 1.7.2014.

Novelu Zákonníka práce priniesol návrh, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý bol schválený národnou radou. Účinnosť novely je od 1.7.2014.

Vznik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2014 pre SZČO

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá dosiahla za rok 2013 príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti príjem vyšší ako 4830 EUR má povinnosť platiť poistné do sociálnej poisťovne od 1. júla 2014. (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania od 1.10.2014)

Predaj starších spoločností

Ak vašu spoločnosť nevyužívate, resp. z nejakého iného dôvodu si prajete skončiť s vašou podnikateľskou aktivitou, jedným z riešení je aj predaj vašej spoločnosti.

Nová povinnosť pre spoločnosti - Register účtovných závierok

Účtovná jednotka je povinná ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky) a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky) v registri najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Porovanie - Živnost vs. S.R.O.

Pri prechode je po vzniku s.r.o. potrebné zrušiť alebo pozastaviť živnosť SZČO. Zrušiť živnosť je možné podaním tlačiva na odbor živnostenského podnikania miestne príslušného obvodného úradu.

Aktualizované informácie o výhodách založenia s.r.o.

Pre rok 2018 sme pripravili aktualizovanú verziu tohoto článku Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2018.

Elektronická komunikácia s Daňovou správou je pre platcov DPH už povinná

Od 1. januára 2014 musia platitelia dane z pridanej hodnoty podávať daňové priznania a komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Tlačivá a žiadosti podané resp. poslané poštou v papierovej podobe sa bude nahliadať, akoby podané neboli.

Zavedenie Daňových licencií a Zníženie dane z príjmu právnických osôb pre rok 2014

Z novely zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená ministerstvo navrhlo 3 sumy daňovej licencie.

Ako splatiť základné imanie s.r.o.

Po nadobudnutí účinnosti novely obchodného zákonníka od 1.12.2013, už nebude možné dokázať splatenie základného imania len vyhlásením správcu vkladu, ale bude potrebné preukázať „reálne“ splatenie základného imania doložením potvrdenia z banky o splatení.

Prevádzkareň

Zriadenie prevádzkarne, združenej prevádzkarne a súvisiaceho priestoru (3 a),d)) je potrebné nahlásiť najneskôr v deň ich zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

Povinnosť splatit základné imanie pri založení spoločnosti

Zavedie sa znovu povinnosť zakladateľa splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke. Už nebude možné ako sa v praxi bežne používa spôsob splácania peňažných vkladov v hotovosti do pokladnice založenej spoločnosti.

Zmeny týkajúce sa konateľov od 1.5.2013

Zmenou v zákonne o službách zamestnanosti zákon č. 5/2004 Z. z. bola upravená identifikácia osoby ktorá sa na účely tohto zákona považuje za Samostatne zárobkovo činnú.

Zmeny v obchodnom registri od 1.2.2013

S účinnosťou od 1.februára 2013 nastali zmeny v Obchodnom zákonníku. Najvýznamnejšou bolo doplnenie pri rozhodovaní o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zmena spôsobu konania konateľa (štatutárneho orgánu)

Táto zmena je najčastejšie vykonávaná spolu s ostatnými zmenami a to najmä pri prevodoch obchodného podielu spolu so zmenou počtu konateľov.

Súhlas správcu dane so založením s.r.o.

Novinkou od 1.10.2012 je potrebné pri zakladaní s.r.o. alebo pri zmenách v s.r.o. doložiť od spoločníkov súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Toto je potrebné doložiť od všetkých spoločníkov v prípade Slovenských občanov, Slovenských firiem alebo osôb s pobytom na území Slovenskej republiky. Miestne príslušný daňový úrad vydá súhlas do 3 dní, bez poplatku, ak spoločník nemá daňový prípadne colný nedoplatok.

Zloženie zábezpeky pri registrácii spoločnosti k DPH

Daňový úrad môže pri registrácii spoločnosti k DPH (teda pridelení IČ DPH pre spoločnosť) požadovať zábazpeku.

Výhody akciovej spoločnosti ( a.s. ) oproti spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o. )

Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby (táto zmena sa teda týka spoločností s.r.o., a.s., k.s. atď.) sa zvyšuje z 19% na 23% základu dane zníženého o daňovú stratu. Zvýšená sadzba sa prvýkrát použije na celé zdaňovacie obdobie, ktoré začne najskôr 1. januára 2013.

Základné informácie o spoločnosti a ručením obmedzeným (s.r.o.)

Najbežnejším typom obchodnej spoločnosti na Slovensku je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré tvoria viac ako 90% všetkých založených spoločností.

Výhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

Podnikanie v mene spoločnosti s ručením obmedzeným má viaceré výhody oproti podnikaniu živnostníka (fyzickej osoby podnikateľa).

Aktualizované informácie o výhodách založenia s.r.o.

Pre rok 2018 sme pripravili aktualizovanú verziu tohoto článku Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2018.

Prečo využiť služby našej spoločnosti

Spoločnosť Company Consulting patrí do skupiny CC CAPITAL so sídlom vo Veľkej Británii. Sme lídrom na trhu zakladania a správy spoločností v strednej Európe.

Naším zákazníkom poskytujeme komplexné služby so zaručenou kvalitou a diskrétnosťou už od roku 2009 rokov.

Finančné plánovanie, daňová a odvodová optimalizácia

Vzhľadom na vysoké daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov v krajinách EU je dôležitou súčasťou vedenia spoločnosti finančné plánovanie a daňová a odvodová optimalizácia.

Kariera - Ponuka pracovných príležitostí

Do nášho mladého, dynamicky sa rozvíjajúceho tímu neustále hľadáme šikovných ľudí. HDajte nám o sebe učite vedieť!

Členské krajiny Haagskej konvencie z roku 1961

(Hague Convention - Member Countries)

V roku 1961 niekoľko sa štátov pripojilo k procesu "legalizácie" dokumentov pre medzinárodné účely tzv. Haagska konvencia z roku 1961. Táto skupina štátov je známa ako Háagsky dohovor. Tieto štáty prijali dokument, ktorý stanovuje štandard pre medzinárodné uznávanie dokumentov všetkými členskými štátmi.