• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte násPrečo využiť naše služby:

MY v mediách + Referencie:


Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Náš BLOG - info k aktuálny témam

Blog

Výhody s.r.o. oproti živnosti, rok 2018

14.12.2017

Pri začiatku podnikanie je dôležité určiť akou formou budete podnikať. Od roku 2018 sa tento pomer ešte viac posúva v prospech s.r.o. oproti živnosti, keďže štát zrušil platenie daňových licencí.

Podanie daňových priznaní bude možné už len elektronicky

30.11.2017

Novela zákona zavádza nové povinnosti, jednou z nich je od 1.1.2018 povinnosť pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri komunikovať s daňovým úradom už len elektronicky.

Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov

13.11.2017

S účinnosťou od 1.1.2018 bola schválená novela zákona o účtovníctva s cieľom zosúladiť dobu archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu s dobou uchovávania dokladov súvisiacich s DPH.

Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby

18.10.2017

Obchodovať na burze môžu fyzické aj právnické osoby. Investori väčšinou začínajú obchodovať na vlastný účet ako fyzické osoby. Tí, ktorým sa v obchodovaní darí a hlavne tí, ktorí realizujú obchody kratšie ako 1 rok alebo obchodujú pákové produkty často zvažujú aj možnosť investovať formou spoločnosti.

Štátny príspevok na hypotéku pre mladých sa od roku 2018 zmení

5.10.2017

Štátny príspevok na hypotéka pre mladých sa od roku 2018 výrazne zmení. štátnym príspevkom pre mladých (ŠPM) sa už nebude poskytovať, namiesto neho bude štát poskytovať úľavu vo forme odpočítateľnej položky od daňovej povinnosti ako pri daňovom bonuse.

Kapitálové fondy v novele Obchodného zákonníka od 1.10.2017

27.8.2017

Novela Obchodného zákonníka zavedie pojem kapitálový fond spoločnosti, ktorý doteraz nebol definovaný. Z tohoto dôvodu boli kapitálové fondy používané pomerne často a za rôznym účelom.

Novela zákona od 1.10.2017 obmedzí prevody a likvidácie spoločností

3.8.2017

Aktuálne je novela k 2.8.2017 v ešte medzirezortnom pripomienkovom konaní. Preto je možné ešte ocakávať drobné úpravy.

Založenie s.r.o. so športovým odborníkom

29.6.2017

Od. 1.1.2016 bol vyňatý predmet činnosti v oblasti športu z viazanej živnosti, a činnosť športového odborníka je považovaná za podnikanie v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Založenie spoločnosti za účelom obchodovania na vlastný účet (Investičné činnosti)

8.5.2017

Medzi menej tradičné spôsoby podnikania patrí obchodovanie na vlastný účet spoločnosti. Jedná sa v podstate o podnikanie, ked spoločnosť zhodnocuje svoj majetok zvyčajne na burze.

Alternatívny autentifikátor na prihlásenie do elektronických schránok

13.4.2017

Ministerstvo vnútra SR od 1.3.2017 umožnilo pre štatutárne orgány - zahraničných občanov a Slovenských občanov bez občianskych preukazov prístup do elektronických schránok cez alternatívny autentifikátor.

Dane a paušál po novom: Ktorým živnostníkom ostane viac peňazí?

23.3.2017

Živnostníkom s malými príjmami sa za rok 2016 nezníži ani daň a ani sociálne a zdravotné odvody. Štátu budú na budúci rok platiť viac, keďže sa im zvýšia minimálne odvody.

Daňové licencie budú od roku 2018 zrušené

21.2.2017

Daňové licencie budú od roku 2018 zrušené. Avizujú to poslanci vládnych SNS a Mosta-Híd, ktorí predložia návrh na ich zrušenie tak, ako to je uvedené v programovom vyhlásení vlády.

Zvýšenie minimálnej mzdy zamestnancov od 1.1.2017

31.1.2017

K 1.1.2017 dochádza k zvýšeniu minimálnej mzdy na 435 euro. Pre jednu odpracovanú hodinu je to 2,50 euro.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

30.12.2016

Od 1.1.2017 dochádza v väčšiemu počtu zmien v daňových zákonoch o časti zmien sme Vás informovali v našom článku v septembri a ďalšie zmeny prinášame v tomto pokračovaní.

Zmeny v zdravotných a sociálnych odvodoch od 1.1.2017

27.11.2016

S účinnosťou od 1. januára 2017 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení ako aj o zdravotnom poistení.

Založenie s.r.o. – súkromná zdravotná ambulancia

27.10.2016

Jedným zo špecifických prípadov s.r.o. je súkromná zdravotná ambulancia. V takýchto špecifických prípadoch je aj postup pri založení s.r.o. iný ako pri väčšine spoločností s volnými živnosťami.

Zmeny v zákone o dani z príjmov od 1.1.2017

28.9.2016

Vláda zvolená v tomto roku navrhla niekoľko zmien v zdaňovaní právnických osôb, ktorým navrhujú platnosť od 1. 1.1.2017. Zmeny zatiaľ neschválil parlament, čiže je možné, že ešte budú upravené.

Register trestov už aj pre právnické osoby

18.8.2016

V zmysle schváleného zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnoprávnej zodpovednosti právnických osôb je možné si od 1.7.2016 podávať žiadosti o výpis z registra trestov právnickej osoby.

Spoločník nemôže svojej s.r.o. poskytnúť pôžičku v hotovosti

25.7.2016

Nedávnou zmenou Obchodného zákonníka bol zavedení inštitút spoločnosti v kríze. V rámci týchto zmien bolo do zákonov zapracovaných veľké množstvo drobných úprav, ktoré komplikujú podnikanie.

Elektronické dátové schránky štát firmám aktivuje počas dovoleniek k 1.8.2016

29.6.2016

V zmysle zákona o e-Gouvernmente zákon 305/2013 Z. z., všetky elektronické schránky právnických osôb zriadené na ústrednom portály verejnej správy (www.slovensko.sk) budú 1.8.2016 aktivované na doručovanie.

Práca v zahraničí a zdravotné poistenie

5.6.2016

Každá osoba môže byť zdravotne poistená len v jenom členskom štáte EU. Pokiaľ bude pracovať v jednom členskom štáte EU, tam bude i zdravotne poistený ako zamestnanec či samostatne zárobkovo činný, a to bez ohľadu na bydlisko, či štátnu príslušnosť.

Nový zoznam platiteľov DPH uplatňujúcich osobitnú úpravu

1.5.2016

Finančná správa zverejnila na svojom portály nový zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, ktorý súvisí s osobitnou úpravou uplatňovania DPH.

Kto neplatí daňovú licenciu?

6.4.2016

Nie všetky daňové subjektu musia platiť daňové licencia, sú aj výnimky. Od 1.1.2016 tu platia nové výnimky. Avšak pribudla aj povinnosť doplatiť licenciu za obdobie keď bola spoločnosť v likvidácii.

Nové Prílohy potrebné k zlúčeniu, rozdeleniu a splynutiu spoločnosti od 1.1.2016

29.2.2016

Od 1.1.2016 k návrhu na zápis údajov pri zlúčení obchodných spoločností je potrebné doložiť do Obchodného registra aj prílohy, ktoré doteraz nebolo potrebné predkladať.

Jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.)

8.2.2016

Od 1.1.2017 má byť zavedená nová forma obchodnej spoločnosti – jednoduchá spoločnosť na akcie (j.s.a.). Bude obsahovať prvky s.r.o. ako aj prvky a.s. a nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií.

Na ktoré potraviny sa znížila DPH od 1.1.2016 na 10%?

4.1.2016

Od januára 2016 kleslo DPH na vybrané základné potraviny z 20% na 10%. Ktorých potravín sa to týka?

Obchodné meno spoločnosti

9.12.2015

Registrový súd pred zápisom obchodného mena preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu. (s.r.o., spol. s r.o., a.s., akciová spoločnosť, k.s., a pod..)

Výhody založenia s.r.o. oproti živnosti

16.11.2015

Podľa akých kritérií si vybrať vhodnejšiu právnu formu na začiatku podnikania? V tomto článku popíšeme hlavné výhody a nevýhody živnosti a s.r.o.

Nové vyššie odvody od 1.1.2016 do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne

27.10.2015

Od januára 2016 sa opäť zmení vymeriavací základ pre platenie odvodov a tým pádom aj výška odvodov do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne pre SZČO a dobrovolne nezamestnaných.

Služby, na ktoré sa vzťahuje povinnosť evidencie trzieb v elektronickej registračnej pokladnici

11.10.2015

Prinášame Vám zoznam služieb na ktoré sa vzťahuje povinnost evidencie tržieb v elektronickej registračnej pokladnici.

Pokiaľ sa predmet Vášho podnikania nachádza na tomto zozname ste povinný si zakúpiť registračnú pokladnicu, alebo využívať virtuálnu registračnú pokladnicu.

Čo je Superlegalizácia?

27.9.2015

Superlegalizácia je vyššie overenie a osvedčenie verejných listín, ktoré sa majú použiť pred orgánom cudzieho štátu. Vyšším overením sa neoveruje obsah alebo pravdivosť obsahu verejnej listiny, znaleckého posudku či prekladu.

Služby nepodliehajúce evidencii tržieb v registračnej pokladnici

10.9.2015

Ak podnikateľ poskytuje len vybrané služby, ktorá polpíšeme v potom príspevku nemusí si kupovať registračnú pokladnicu ani ak mu za poskytnuté služby platia zákazníci v hotovosti.

Prijatie služby zo zahraničia neplatiteľom DPH

27.8.2015

Ak spoločnosť neplatca DPH plánuje prijať službu z členského štátu Európskej únie s miestom dodania podľa základného pravidla v tuzemsku (§ 15 ods. 1), je povinná sa registrovať pred prijatím služby na §7a zákona o DPH. Spoločnosť je povinná zdaniť prijatú službu aj v prípade, že nie je platiteľom DPH.

Virtuálna registračná pokladnica

5.8.2015

Od 1.4.2015 nastala povinnosť pre subjekty poskytujúce vybrané služby evidovať hotovostné platby cez registračnú pokladnicu. (služby podľa prílohy č. 1 zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice č. 289/2008 Z. z.)

Platenie zdravotných odvodov z dividend v roku 2015

8.7.2015

Spôsob platenia zdravotných odvodov z dividend sa za posledné roky niekoľko krát zmenil, rovnako existuje niekoľko sadzieb 5,10 a 14%, ktoré sa uplatňujú. Z týhto dôvodov sme sa rozhodli spísať aktuálny stav.

Pozor na automatické ukončenie starších dohôd k 30.6.2015

25.6.2015

Podľa novely zákonníka práce účinného od 1.7.2014 dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru je možné uzatvoriť maximálne na 12 mesiacov.

Od budúceho roka nebude potrebné splatiť základné imanie na bankový účet

12.6.2015

Jednou z najvýznamnejších zmien týkajúceho sa začínajúcich podnikateľov pri založení sro je, že od 1.1.2016 už nebude potrebné vkladať základné imanie na bankový účet.

Zmeny v obchodnom zákonníku od 29.4.2015

20.5.2015

Narýchlo schválená novela obchodného zákonníka prinesie zmeny v troch rôznych dátumoch. Dňom 29.4.2015, ďalej dňom 1.7.2015 a novela obchodného zákonníka platná od 1.1.2016.

Práca na dohodu o brigádnickej práci študentov – uplatnenie výnimky z platenia poistného od 1.1.2015

23.4.2015

Študenti pracujúci na dohodu o brigádnickej práci študentov sú poistení a povinní platiť poistné na dôchodkové poistenie (starobné a invalidné), poistné za nich odvádza zamestnávateľ.

Vstup do likvidácie alebo konkurzu v roku 2014 a 2015 a daňová licencia

30.3.2015

Pre rok 2014 platí, že ak spoločnosť v kalendárnom roku 2014 vstúpi do likvidácie alebo konkurzu, za zdaňovacie obdobie pred touto zmenou Daňovú licenciu neplatí (§52za ods.8 zákona o dani z príjmov).

Kto neplatí daňovú licenciu

9.3.2015

Všetky spoločnosti, ktoré podniklali v roku 2014 sú povinné zaplatiť v každom prípade, teda aj ked hospodárili so stratou minimálnu daň. Táto daň je nazvaná - daňová licencia.

Preverte si svojho obchodného partnera na webe

9.2.2015

V súčasnosti existuje na internete niekoľko stránok ktoré dôveryhodne preveria vášho obchodného partnera.

Rozdelenie spoločnosti

16.12.2014

Rozdelenie spoločnosti sa dá podľa Obchodného zákonníka charakterizovať ako postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku spoločnosti a jej rozdeleniu, pričom imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na iné spoločnosti vzniknuté rozdelením, ktoré sa svojím vznikom stávajú právnymi nástupcami zanikajúcej spoločnosti.

Zrušenie spoločnosti likvidáciou

21.11.2014

V prípade, že spoločnosť s.r.o. už nevyužívate a nepodarilo sa vám spoločnosť predať jednou z možností ako sa vyhnúť plateniu daňovej licencie v roku 2014 v plnej výške je vstup spoločnosti do likvidácie najneskoršie do konca roka 2014.

Zmena výšky základného imania od 1.1.2015

20.10.2014

Podľa plánovanej novely obchodného zákonníka sa má zmeniť minimálna výška základného imania z 5000 eur na 1 euro. Spolu so znížením základného imania sa má zmeniť aj výška vkladu na 1 spoločníka z 750 euro na 1 euro.

Novela Zákonníka práce účinná od 1.7.2014.

17.6.2014

Novelu Zákonníka práce priniesol návrh, ktorým sa mení zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, ktorý bol schválený národnou radou. Účinnosť novely je od 1.7.2014.

Vznik povinného sociálneho poistenia od 1. 7. 2014 pre SZČO

8.6.2014

Samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá dosiahla za rok 2013 príjem z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti príjem vyšší ako 4830 EUR má povinnosť platiť poistné do sociálnej poisťovne od 1. júla 2014. (v prípade predĺženej lehoty na podanie daňového priznania od 1.10.2014)

Predaj starších spoločností

5.5.2014

Ak vašu spoločnosť nevyužívate, resp. z nejakého iného dôvodu si prajete skončiť s vašou podnikateľskou aktivitou, jedným z riešení je aj predaj vašej spoločnosti.

Nová povinnosť pre spoločnosti - Register účtovných závierok

10.4.2014

Účtovná jednotka je povinná ukladať riadnu individuálnu účtovnú závierku (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky) a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku (Súvaha, Výkaz ziskov a strát, poznámky) v registri najneskôr do 6 mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje, ak osobitný predpis neustanovuje inak.

Porovanie - Živnost vs. S.R.O.

10.3.2014

Pri prechode je po vzniku s.r.o. potrebné zrušiť alebo pozastaviť živnosť SZČO. Zrušiť živnosť je možné podaním tlačiva na odbor živnostenského podnikania miestne príslušného obvodného úradu.

Elektronická komunikácia s Daňovou správou je pre platcov DPH už povinná

9.2.2014

Od 1. januára 2014 musia platitelia dane z pridanej hodnoty podávať daňové priznania a komunikovať s finančnou správou len elektronicky. Tlačivá a žiadosti podané resp. poslané poštou v papierovej podobe sa bude nahliadať, akoby podané neboli.

Zavedenie Daňových licencií a Zníženie dane z príjmu právnických osôb pre rok 2014

29.12.2013

Z novely zákona o dani z príjmov, ktorá bola schválená ministerstvo navrhlo 3 sumy daňovej licencie.

Ako splatiť základné imanie s.r.o.

30.11.2013

Po nadobudnutí účinnosti novely obchodného zákonníka od 1.12.2013, už nebude možné dokázať splatenie základného imania len vyhlásením správcu vkladu, ale bude potrebné preukázať „reálne“ splatenie základného imania doložením potvrdenia z banky o splatení.

Prevádzkareň (časť 1.)

11.7.2013

Zriadenie prevádzkarne, združenej prevádzkarne a súvisiaceho priestoru (3 a),d)) je potrebné nahlásiť najneskôr v deň ich zriadenia príslušnému živnostenskému úradu.

Povinnosť splatit základné imanie pri založení spoločnosti

2.6.2013

Zavedie sa znovu povinnosť zakladateľa splatiť peňažný vklad alebo jeho časť na osobitný účet v banke. Už nebude možné ako sa v praxi bežne používa spôsob splácania peňažných vkladov v hotovosti do pokladnice založenej spoločnosti.

Zmeny týkajúce sa konateľov od 1.5.2013

01.05.2013

Zmenou v zákonne o službách zamestnanosti zákon č. 5/2004 Z. z. bola upravená identifikácia osoby ktorá sa na účely tohto zákona považuje za Samostatne zárobkovo činnú.

Zmeny v obchodnom registri od 1.2.2013

1.2.2013

S účinnosťou od 1.februára 2013 nastali zmeny v Obchodnom zákonníku. Najvýznamnejšou bolo doplnenie pri rozhodovaní o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným.

Zmena spôsobu konania konateľa (štatutárneho orgánu)

23.02.2013

Táto zmena je najčastejšie vykonávaná spolu s ostatnými zmenami a to najmä pri prevodoch obchodného podielu spolu so zmenou počtu konateľov.

Súhlas správcu dane so založením s.r.o.

1.12.2012

Novinkou od 1.10.2012 je potrebné pri zakladaní s.r.o. alebo pri zmenách v s.r.o. doložiť od spoločníkov súhlas správcu dane so zápisom v obchodnom registri. Toto je potrebné doložiť od všetkých spoločníkov v prípade Slovenských občanov, Slovenských firiem alebo osôb s pobytom na území Slovenskej republiky. Miestne príslušný daňový úrad vydá súhlas do 3 dní, bez poplatku, ak spoločník nemá daňový prípadne colný nedoplatok.

Zloženie zábezpeky pri registrácii spoločnosti k DPH

3.11.2012

Daňový úrad môže pri registrácii spoločnosti k DPH (teda pridelení IČ DPH pre spoločnosť) požadovať zábazpeku.

Výhody akciovej spoločnosti ( a.s. ) oproti spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o. )

1.10.2012

Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.

Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb

30.9.2012

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby (táto zmena sa teda týka spoločností s.r.o., a.s., k.s. atď.) sa zvyšuje z 19% na 23% základu dane zníženého o daňovú stratu. Zvýšená sadzba sa prvýkrát použije na celé zdaňovacie obdobie, ktoré začne najskôr 1. januára 2013.

Základné informácie o spoločnosti a ručením obmedzeným (s.r.o.)

30.8.2011

Najbežnejším typom obchodnej spoločnosti na Slovensku je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktoré tvoria viac ako 90% všetkých založených spoločností.

Výhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

8.2.2011

Podnikanie v mene spoločnosti s ručením obmedzeným má viaceré výhody oproti podnikaniu živnostníka (fyzickej osoby podnikateľa).

Aktualizované informácie o výhodách založenia s.r.o.

Pre rok 2018 sme pripravili aktualizovanú verziu tohoto článku Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2018.

Prečo využiť služby našej spoločnosti

23.8.2010

Spoločnosť Company Consulting patrí do skupiny CC CAPITAL so sídlom vo Veľkej Británii. Sme lídrom na trhu zakladania a správy spoločností v strednej Európe.

Naším zákazníkom poskytujeme komplexné služby so zaručenou kvalitou a diskrétnosťou už od roku 2009 rokov.

Finančné plánovanie, daňová a odvodová optimalizácia

14.3.2010

Vzhľadom na vysoké daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov v krajinách EU je dôležitou súčasťou vedenia spoločnosti finančné plánovanie a daňová a odvodová optimalizácia.

Kariera - Ponuka pracovných príležitostí

1.1..2010

Do nášho mladého, dynamicky sa rozvíjajúceho tímu neustále hľadáme šikovných ľudí. HDajte nám o sebe učite vedieť!

Členské krajiny Haagskej konvencie z roku 1961

1.10.2009

(Hague Convention - Member Countries)

V roku 1961 niekoľko sa štátov pripojilo k procesu "legalizácie" dokumentov pre medzinárodné účely tzv. Haagska konvencia z roku 1961. Táto skupina štátov je známa ako Háagsky dohovor. Tieto štáty prijali dokument, ktorý stanovuje štandard pre medzinárodné uznávanie dokumentov všetkými členskými štátmi.
Z 16 hodnotení "Výhody s.r.o. oproti živnosti, rok 2018" sme získali hodnotenie 4.94 z 5

V zaslanej odpovedi boli zodpovedané vš‘etky moje otázky v požžadovanom rozsahu a dostal som aj ďal‘šie užžitočné rady. Ďakujem.

5/5
Odpoveď považujem za najlepšiu zo všetkých, ktoré som prostredníctvom emailu dostal. Stručná, ale hlavne úplne jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Užž 4 roky som Vašim klientom a v‘šetko na 100%.

5/5