• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Založenie J.S.A. - jednoduchá spoločnosť na akcie
Založenie j.s.a. na Slovensku
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte násPrečo využiť naše služby:

MY v mediách + Referencie:


Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Náš BLOG - info k aktuálny témam

Založenie J.S.A. - jednoduchá spoločnosť na akcie

Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru jednoduchej spoločnosti na akcie a odporučíme predmety podnikania a zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia jednoduchej spoločnosti na akcie.

Založenie J.S.A. "ALL INCLUSIVE" - 680€

V prípade objednania balíka "ALL INCLUSIVE" vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás. Naši pracovníci zabezpečia vydanie Živnostenských listov, zaregistrujú spoločnosť do Obchodného registra a vybavia registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.
Objednať založenie j.s.a.
Založením jednoduchej spoločnosti na akcie sa rozumie vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti, konzultácie ohľadom predmetov podnikania, vybavenie živnostenských listov, zápis spoločnosti do obchodného registra a registrácia spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

V našej cene za založenie J.S.A. je zahrnutý aj poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý je pri klasickom podaní 300€. Keďže návrhy podávame elektronicky my platíme znížený poplatok.

V cene založenia novej jednoduchej spoločnosti na akcie získate nasledovné služby:
 1. náš vyškolený personál zanalyzuje Vaše potreby a odporučí Vám najvhodnejšiu formu založenia jednoduchej spoločnosti na akcie, predmety podnikania atď.
 2. vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie
 3. zabezpečíme stretnutie u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie
 4. zabezpečíme vo Vašom mene vystavenie živnostenských listov
 5. pripravíme a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a následne preberieme výpis z Obchodného registra
 6. zaregistrujeme Vašu spoločnosť na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
 7. odovzdáme Vám všetky dokumenty a môžete začať podnikať
Celý proces založenia spoločnosti trvá zvyčajne 15-20 pracovných dní.

K novo založenej jednoduchej spoločnosti na akcie Vám vieme zabezpečiť:
Náklady spojené so založením spoločnosti J.S.A.:
 • 0€ poplatok za vydanie živnostenských listov na voľné živnosti elektronicky
 • poplatky za overenie podpisov (od 3€ na matrike , alebo u notára cca. 13€)
 • Poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice - (od 70,-Eur pri základnom imaní 1 Eur)

Náklady po založení spoločnosti:
 • Poplatok za vydanie ISIN (jedinečného kódu cenných papierov) u Centrálneho depozitára cenných papierov - 130 Eur
 • Poplatok za registráciu akcií u CDCP - 150 Eur

Pri vyššom základnom imaní je potrebné počítať s vyššími poplatkami za spísanie notárskej zápisnice.

Splatenie základného imania


Pri založení jednoduchej spoločnosti na akcie nemusíte splatiť základné imanie na bankový účet a to vo výške len 1€. Splatenie základného imania sa preukazuje len podpísaním vyhlásenia, ktoré Vám pripravíme spolu s ostatnými dokumentami potrebnými pre založenie j.s.a.

Alternatívou je splatiť základné imanie formou nepeňažného vkladu - nehnuteľnosti, auta, stroja, skladových zásob a pod., ktoré spoločník vloží do spoločnosti.

Nemáte vlastnú nehnuteľnosť pre sídlo firmy?


V takomto prípade môžete využiť našu ponuku prenájmu sídla spoločnosti.

Získate virtuálnu kanceláriu na niektorej z našich adries, s preberením pošty prípadne jej preposielaním na Vami zvolenú adresu a možnosťou prenájmu zasadacích miestností.

Dátové schránky sa firmám aktivujú 1.7.2017


Od 1.7.2017 štátne orgány komunikujú so spoločnostami prioritne pomocou elektronickej dátovej schránky.

Ak je konateľ Vašej spoločnosti zahraničný občan alebo z iného dôvodu nie ste schopní zabezpečiť príjem dátových správ možete využiť našu službu príjem elektronických dátových správ.

Charakteristika jednoduchej spoločnosti na akcie

Jediným zakladateľom jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť 1 fyzická alebo právnická osoba alebo môže spoločnosť založiť väčší počet osôb. Ak jednoduchú spoločnosť na akcie zakladá jeden zakladateľ, urobí tak prostredníctvom zakladateľskej listiny. V prípade viacerých zakladateľov sa uzatvára zakladateľská zmluva.

Zakladateľská listina/zmluva musí byť spísaná formou notárskej zápisnice. Jej súčasťou musí byť návrh stanov zakladajúcej akciovej spoločnosti. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti je určená na minimálne len 1 EUR. Základný kapitál spoločnosti je rozdelený na určitý počet akcií v stanovenej nominálnej hodnote.

Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. Spoločnosť nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií.

S akciami spoločnosti sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo stanovy spoločnosti môžu určiť, že menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Spoločnosť má povinnosť viesť register akcionár prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky (CDCP). Údaje z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie budú zverejňované na webovej stránke CDCP.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "jednoduchá spoločnosť na akcie" alebo skratku "j.s.a.".

Orgánmi jednoduchej spoločnosti na akcie sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Všetky požiadavky na založenie J.S.A. a bližšie informácie, práva povinnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady môžete nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Z 3 hodnotení Založenie jednoduchej spoločnosti na akcie sme získali hodnotenie 4.95 z 5

V zaslanej odpovedi boli zodpovedané vš‘etky moje otázky v požžadovanom rozsahu a dostal som aj ďal‘šie užžitočné rady. Ďakujem.

5/5
Odpoveď považujem za najlepšiu zo všetkých, ktoré som prostredníctvom emailu dostal. Stručná, ale hlavne úplne jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Užž 4 roky som Vašim klientom a v‘šetko na 100%.

5/5