• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Založenie J.S.A. - jednoduchá spoločnosť na akcie
Založenie j.s.a. na Slovensku
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie J.S.A. - jednoduchá spoločnosť na akcie

Ministerstvo spravodlivosti podľa zverejnených informácií plánuje zrejme k 1.1.2023 zrušenie právnej formy jednoduchej spoločnosti na akcie.

Spoločnosti existujúce k dátumu zrušenia sa budú musiť zmeniť na s.r.o. alebo akciovú spoločnosť.


Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru jednoduchej spoločnosti na akcie a odporučíme predmety podnikania a zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia jednoduchej spoločnosti na akcie.

Založenie J.S.A. "ALL INCLUSIVE" - 680€

V prípade objednania balíka "ALL INCLUSIVE" vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás. Naši pracovníci zabezpečia vydanie Živnostenských listov, zaregistrujú spoločnosť do Obchodného registra a vybavia registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.
Objednať založenie j.s.a.
Založením jednoduchej spoločnosti na akcie sa rozumie vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti, konzultácie ohľadom predmetov podnikania, vybavenie živnostenských listov, zápis spoločnosti do obchodného registra a registrácia spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

V našej cene za založenie J.S.A. je zahrnutý aj poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý je pri klasickom podaní 300€. Keďže návrhy podávame elektronicky my platíme znížený poplatok.

V cene založenia novej jednoduchej spoločnosti na akcie získate nasledovné služby:
 1. náš vyškolený personál zanalyzuje Vaše potreby a odporučí Vám najvhodnejšiu formu založenia jednoduchej spoločnosti na akcie, predmety podnikania atď.
 2. vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie
 3. zabezpečíme stretnutie u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej pre založenie jednoduchej spoločnosti na akcie
 4. zabezpečíme vo Vašom mene vystavenie živnostenských listov
 5. pripravíme a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a následne preberieme výpis z Obchodného registra
 6. zaregistrujeme Vašu spoločnosť na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
 7. odovzdáme Vám všetky dokumenty a môžete začať podnikať
Celý proces založenia spoločnosti trvá zvyčajne 15-20 pracovných dní.

K novo založenej jednoduchej spoločnosti na akcie Vám vieme zabezpečiť:

Náklady spojené so založením spoločnosti J.S.A.:

 • 0€ poplatok za vydanie živnostenských listov na voľné živnosti elektronicky
 • poplatky za overenie podpisov (od 3€ na matrike , alebo u notára cca. 13€)
 • Poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice - (od 70,-Eur pri základnom imaní 1 Eur)

Náklady po založení spoločnosti:

 • Poplatok za vydanie ISIN (jedinečného kódu cenných papierov) u Centrálneho depozitára cenných papierov - 130 Eur
 • Poplatok za registráciu akcií u CDCP - 150 Eur

Pri vyššom základnom imaní je potrebné počítať s vyššími poplatkami za spísanie notárskej zápisnice.

Splatenie základného imania


Pri založení jednoduchej spoločnosti na akcie nemusíte splatiť základné imanie na bankový účet a to vo výške len 1€. Splatenie základného imania sa preukazuje len podpísaním vyhlásenia, ktoré Vám pripravíme spolu s ostatnými dokumentami potrebnými pre založenie j.s.a.

Alternatívou je splatiť základné imanie formou nepeňažného vkladu - nehnuteľnosti, auta, stroja, skladových zásob a pod., ktoré spoločník vloží do spoločnosti.

Registrácia akcií


Registrácie akcií pre J.S.A. zabezpečuje Národný centrálny depozitár cenných papierov, a.s. Podrobné informácie ako aj potrebné žiadosti nájdete na webe depozitára.

Ako prvé je potrebné podať žiadosť o pridelenie identifikačného kódu emisie cenných papierov tzv. ISIN. Poplatok za vydanie ISIN je 130 EUR.

Súčasne s vydaním ISIN Národný centrálny depozitár cenných papierov zriadi pri prvej registrácii emisie akcií register emitenta. Poplatok za registráciu je 150 EUR (ak je hodnota akcií viac ako 188 000 EUR bude poplatok vyšší, kalkulačku poplatku nájdete na stránke depozitára).

Posledným krokom emitenta je zadanie príkazu na vydanie zaknihovaného cenného papiera, na základe ktorého zapíše depozitár každú akciu na účet konkrétneho akcionára. Poplatok 2 EUR sa platí za zápis každého akcionára spoločnosti a zápis neobmedzeného počtu akcií.

Nemáte vlastnú nehnuteľnosť pre sídlo firmy?


V takomto prípade môžete využiť našu ponuku prenájmu sídla spoločnosti.

Získate virtuálnu kanceláriu na niektorej z našich adries, s preberením pošty prípadne jej preposielaním na Vami zvolenú adresu a možnosťou prenájmu zasadacích miestností.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná

Charakteristika jednoduchej spoločnosti na akcie

Jediným zakladateľom jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť 1 fyzická alebo právnická osoba alebo môže spoločnosť založiť väčší počet osôb. Ak jednoduchú spoločnosť na akcie zakladá jeden zakladateľ, urobí tak prostredníctvom zakladateľskej listiny. V prípade viacerých zakladateľov sa uzatvára zakladateľská zmluva.

Zakladateľská listina/zmluva musí byť spísaná formou notárskej zápisnice. Jej súčasťou musí byť návrh stanov zakladajúcej akciovej spoločnosti. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti je určená na minimálne len 1 EUR. Základný kapitál spoločnosti je rozdelený na určitý počet akcií v stanovenej nominálnej hodnote.

Akcie spoločnosti môžu mať len zaknihovanú podobu a môžu znieť len na meno. Spoločnosť nemôže byť založená na základe výzvy na upisovanie akcií.

S akciami spoločnosti sú spojené práva akcionára ako spoločníka podieľať sa podľa zákona a stanov spoločnosti na jej riadení, zisku a na likvidačnom zostatku po zrušení spoločnosti s likvidáciou.

Zakladateľská listina, zakladateľská zmluva alebo stanovy spoločnosti môžu určiť, že menovitá hodnota akcií sa vyjadruje v eurocentoch alebo v kombinácii eur a eurocentov.

Spoločnosť zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

Spoločnosť má povinnosť viesť register akcionár prostredníctvom Centrálneho depozitára cenných papierov Slovenskej republiky (CDCP). Údaje z registra akcionárov jednoduchej spoločnosti na akcie budú zverejňované na webovej stránke CDCP.

Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "jednoduchá spoločnosť na akcie" alebo skratku "j.s.a.".

Orgánmi jednoduchej spoločnosti na akcie sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Všetky požiadavky na založenie J.S.A. a bližšie informácie, práva povinnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady môžete nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Nominee Shareholder (spoločník)

Jedná sa o formálne dosadenie spoločníka ( spoločníka / akcionára ) ktorý drží podiely, akcie spoločnosti. tzv. „opatrovník”
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.