• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Elektronické dátové schránky - príjem správ pre firmy
Prijímanie správ do Elektronickej dátovej schránky na Slovensku pre zahraničných štatutárnych zástupcov (konateľov).
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Elektronické dátové schránky - príjem správ pre firmy

Vrámci služieb virtuálnej kancelárie Vám ponúkame aj príjem správ do elektronickej dátovej schránky.

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby zriadila pre všetky právnické osoby elektronické schránky na portály verejnej správy slovensko.sk na doručovanie úradných rozhodnutí.

Dátové schránky sa aktivovali 1.7.2017


Schránka boli všetkým firmám automaticky aktivované na doručovanie od. 1.7.2017. Novo založeným spoločnostiam sa schránka vytvára automaticky po založení.

Je dôležité zabezpečiť si príjem elektronických dátových správ. V opačnom prípade sa o doručenej správe, ktorá Vám príjde ani len nedozviete!

Elektronicky doručené úradné rozhodnutie je rovnocenné rozhodnutiu, ktoré orgán verejnej moci doručuje v papierovej forme.

Elektronická správa vrátane všetkých elektronických príloh sa bude považovať za prečítanú uplynutím 15-dňovej lehoty odo dňa nasledujúceho po dni jej doručenia alebo v deň bezprostredne nasledujúci po dni ich prijatia podľa typu správy.

Doručenie potvrdzuje elektronická doručenka zasielaná do schránky.

Schránku je preto potrebné pravidelne kontrolovať, či Vám neboli doručené nové správy, alebo si nastaviť emailové alebo SMS notifikácie.

Štát sprístupnil informácie o elektronických dátových stránkach na webe www.statutar.sk.

Overenie funkčnosti dátovej schránky

Funkčnosť elektronickej dátovej schránky Vašej spoločnosti si môžete overiť na webovej stránke: https://www.slovensko.sk/sk/overenie-zastupovania.

V prípade nefunkčnosti schránky je potrebné kontaktovať správcu schránok na kontaktných údajoch uvedených na www.slovensko.sk.

Prístupy do elektronických dátových schránok


Prístupy do elektronických dátových schránok majú len štatutárni zástupcovia (konatelia) spoločností cez portál verejnej správy slovensko.sk.

Aby sa ale štatutárny zástupca mohol prihlásiť do elektronickej schránky a komunikovať elektronicky, potrebuje:
  • Slovenský štátny príslušníci Slovenský občiansky preukaz s aktivovaným čipom na elektronickú komunikáciu
  • ak sa nejedná o Slovenského občana preukaz povolenia na pobyt v Slovenskej republiky s aktivovaným čipom na elektronickú komunikáciu
  • pre zahraničných štatutárov bez karty povolenia na pobyt v Slovenskej republike alebo občanov Slovenskej republiky bez pobytu v Slovenskej republiky (bez slovenského občianskeho preukazu) je umožnené prihlásenie pomocou alternatívneho autentifikátoru
  • čítačku čipu umiestneného na Občianskom preukaze / preukaze povolenia na pobyt v SR
  • počítač s príslušným softvérových vybavením (napr. zatiaľ nie je podporovaný Android) a hardwarovým vybavením hlavne možnosť pripojiť čítačku čipu (nie je ju možné pripojiť k väčšine tabletov a smartphonov).
  • je potrebné zabezpečiť inštaláciu všetkých potrebných programov zo stránky www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie - postup je pomerne komplikovaný

Ak je štatutárnym zástupcom právnickej osoby zahraničná osoba, ktorá nemá povolenie na pobyt v Slovenskej republike, alebo z iného dôvodu si neviete zabezpečovať príjem správ do dátovej schránky je potrebné splnomocniť na zastupovanie osobu s potrebným slovenským preukazom.

Naša spoločnosť Vám zabezpečí prijímanie správ do dátovej schránky Vašej spoločnosti na základe plnej moci.


Cenník za prijímanie dátových správ:

Obdobie Cena za mesiac Celková Cena
3 roky 3,88 € 140 €
2 roky 4,16 € 100 €
1 roky 5 € 60 €

Pri podpise zmluvy sa uhrádza celková cenu za predplatné obdobie. Ceny sú KONEČNÉ, nenavyšujú sa žiadne ďalšie poplatky ani o DPH.

O každej správe doručenej do vašej elektronickej schránky budete dostávať notifikáciu na váš email priamo z portálu www.slovensko.sk. My Vám zabezpečíme preposlanie obsahu doručenej správy.

Pre spoločnosti založené v roku 2017 sa elektronická dátová schránka vytvorí už aktivovaná automaticky cca. 10 dní po založení spoločnosti.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.