• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Založenie Spoločnosti
Založenie spoločností s.r.o., a.s., k.s. na Slovensku a v Českej republike
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie spoločností

Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu pri založení firmy, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti a odporučíme predmety podnikania a zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia spoločnosti. Založenie spoločnosti vieme zabezpečiť v rámci celého Slovenska.

Založenie s.r.o. na Slovensku - 244€


Založením spoločnosti s.r.o. sa rozumie vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti, konzultácie ohľadom predmetov podnikania, vybavenie živnostenských listov, zápis spoločnosti do obchodného registra a registrácia spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

Založenie s.r.o. s DPH - 244€ + 50€


Ponúkame Vám komplexnú službu založenie s.r.o. s DPH registráciou. Kde po založení spoločnosti pripravíme a podáme aj registráciu spoločnosti k DPH.

Založenie j.s.a. - jednoduchá spoločnosť na akcie


Jediným zakladateľom jednoduchej spoločnosti na akcie môže byť 1 fyzická alebo právnická osoba alebo môže spoločnosť založiť väčší počet osôb. Minimálne základné imanie j.s.a. je len 1 EUR.

Založenie s.r.o. v ČR - 1100€


Zabezpečíme Vám založenie spoločnosti s ručením obmedzením (s.r.o.) v Českej republike. Vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás bez nutnosti cestovať do Českej republiky.

Založenie a.s.


V akciovej spoločnosti môže byť jediným zakladateľom iba právnická osoba. Inak môže akciovú spoločnosť založiť viacero zakladateľov. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti je určená na minimálne 25.000,- EUR.

Založenie a.s. v ČR


Zabezpečíme Vám založenie akciovej spoločnosti (a.s.) v Českej republike. Vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás bez nutnosti cestovať do Českej republiky.

Založenie Organizačnej zložky


Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.

Založenie Organizačnej zložky v Českej republike


Naša spoločnosť Vám ponúka kompletný servis súvisiaci so založením organizačnej zložky na území Českej republiky od vypracovania všetkých potrebných dokumentov, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia až po zápis do obchodného registra.

Založenie k.s.


Komanditná spoločnosť sa považuje za zmiešaný typ spoločností, keďže v sebe spája prvky osobnej (komplementár - ručenie celým majetkom) a kapitálovej spoločnosti (komanditista - ručenie len do výšky nesplateného vkladu).

Zmeny v s.r.o.


Na základe zákonných požiadaviek pre Vás zabezpečíme prípravu dokumentov pre zmenu v spoločnosti a to zápisnicu z valného zhromaždenia resp. rozhodnutie jediného spoločníka, ako aj ďalšie dokumenty potrebné pre ohlásenie zmien.

Zahraničné spoločnosti


V prípade Vášho záujmu o spoločnosti v zahraničí Vám vieme pomocnou renomovaných partnerov zabezpečit založenie spoločnosti vo vybraných krajinách.

Zrušenie Spoločnosti


Chcete ukončiť Vaše podnikanie alebo zrušiť Vašu spoločnosť a nemáte dostatok času a vedomostí aby ste celý proces zrušenia vykonali sami? Obráťte sa na nás.