• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Založenie Realitnej kancelárie
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.
Pre splnenie podmienky je potrebné aby osoba - zodpovedný zástupca za realitnú činnosť mal požadované Vysokoškolské vzdelanie. A to buď stavebného, ekonomického, právnického alebo architektonického smeru. Toto sa preukazuje Vysokoškolským diplomom.

Ďalšou alternatívou je úplné stredoškolské vzdelanie s maturitou alebo iné vysokoškolské vzdelanie a preukázanie piatich rokov praxe v danej oblasti. Je potrebné preukázať maturitným vysvedčením a potvrdením o min. 5 ročnej praxi od spoločnosti prevádzkujúcej realitné činnosti.

Najdôležitejšou podmienkou pre vykonávanie viazaných živností je podmienka pobytu na území Slovenskej republiky.

Osoba preukazujúca tieto skutočnosti musí byť buď jej spoločník alebo jej budúci zamestnanec a musí spĺňať podobne ako konateľ spoločnosti, trestnú bezúhonnosť.


TIP: Ponúkame Vám založenie s.r.o. ako realitnej kancelárie za SUPER cenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.