• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Zmeny v s.r.o.
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zmeny v s.r.o. - od 139€

Na základe zákonných požiadaviek pre Vás zabezpečíme prípravu dokumentov pre zmenu v spoločnosti a to zápisnicu z valného zhromaždenia resp. rozhodnutie jediného spoločníka, ako aj ďalšie dokumenty potrebné pre ohlásenie zmien.

Objednať Zmenu v s.r.o.

Doplnenie identifikačných údajov do Obchodného registra - od 39€

Pripravíme pre Vašu spoločnosť podklady pre návrh, ktorým sa doplnia identifikačné údaje (dátumy narodenia, rodné čísla iné identifikátory, IČO) spoločníkov, konateľov, prokuristov, likvidátorov, členov dozornej rady, a pod. do obchodného registra.

Malé zmeny v s.r.o. - 139€

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zmeny zo zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade.

Medzi menšie zmeny patrí:
Za každú ďalšiu zmenu vykonanú súčane zaplatíte len +20€.

Veľké zmeny v s.r.o. - 199€

V rámci tejto ceny pripravíme podklady pre vykonanie jednej zmeny zo zoznamu. Po podpísaní dokumentov oprávnenými osobami zmeny zapíšeme do Obchodného registra a Živnostenského registra a ohlásime na daňovom úrade. Medzi tieto zmeny patrí:
Za každú ďalšiu zmenu vykonanú súčane zaplatíte len +20€.

Vzdanie sa funkcie konateľa - od 50€

Za našu odmenu pripravíme podklady pre vzdanie sa funkcie konateľa so všetkými zákonnými náležitosťami. Ak spoločnosť na žiadosť nebude reagovať zabezpečíme zapis zmeny do Obchodného registra.

Potvrdenie údajov o Organizačnej zložke v OR - 119€

Organizačnej zložke sú povinné do 30.9.2021 podať návrh na zápis, ktorým potvrdia zapísané údaje.

Registrácia s.r.o. k DPH

Zabezpečíme pre Vás registráciu s.r.o. k DPH posľa §4, §7, §7a. Obráťte sa na nás.

Zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra - od 59€

Pripravíme pre Vašu spoločnosť podklady pre zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra so všetkými zákonnými náležitosťami.

Zrušenie Spoločnosti

Chcete ukončiť Vaše podnikanie alebo zrušiť Vašu spoločnosť a nemáte dostatok času a vedomostí aby ste celý proces zrušenia vykonali sami? Obráťte sa na nás.

UPOZORNENIE:

Spoločníkom spoločnosti s.r.o. sa nemôže stať osoba, ktorá má voči sebe vedenú exekúciu, nesmie mať ani nedoplatky na daniach, na sociálnej poisťovni ani na cle. Dodáva sa čestné vyhlásenie. že nie je potrebné dodávať súhlas správcu dane overený od notára.

Pokiaľ máte nedoplatky tak tie treba uhradiť a vypýtať si od príslušného úradu potvrdenie o splatení pohľadávok.

Nemáte vlastné sídlo pre Vašu spoločnosť?

Namiesto prenájmu kancelárskych priestorov môžu naši klienti využiť len službu Virtuálna kancelária, a to bez potreby platiť niekoľkonásobne vyššie nájomné za kanceláriu. Zriadenie a prevádzkovanie sídla spoločnosti zabezpečíme my v našich priestoroch s možnosťou prenájmu zasadacích miestností.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná

Službu prenájom sídla je možné objednať pri založení spoločnosti, predaji ready made spoločnosti, ale aj ako samostatnú službu pre už existujúcu spoločnosť napr. vrámci úsporných opatrení.
Ceny sú uvedené vrátane správnych a súdnych poplatkov za zápis zmeny do Obchodného registra a Živnostenského registra.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zmeny v spoločnostiach

Pokiaľ dôjde k zmene údajov spoločnosti (napríklad adresy, obchodného mena) Alebo nastane zmena v údajoch osôb, ktoré v spoločnosti vystupujú (konateľia, spoločníci, členovia dozornej rady) je potrebné vykonať zápis zmeny do Obchodného registra a pri niektorých zmenách aj do Živnostenského registra.
Zápisnica z valného zhromaždenia

V prípade, že spoločnosť s.r.o., má viacero spoločníkov, ak chce vo svojej spoločnosti vykonať zmeny, napr. zmenu sídla, konateľa, zmenu obchodného mena a pod., musí vyhotoviť zápisnicu z valného zhromaždenia.