• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Navýšenie základného imania spoločnosti
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Navýšenie základného imania spoločnosti - 199€

Jednou z menej využívaných zmien je navýšenie základného imania spoločnosti peňažným vkladom.

Táto zmena sa najčastejšie kombinuje s prevodom obchodného podielu, prípadne ak je nutné navýšenie základného imania z dôvodu doplnenia predmetu činnosti napr. Vnútroštátnej, či medzinárodnej nákladnej dopravy, ktorej udelenie je podmienené určitou minimálnou hodnotou základného imania, či potreba navýšenia základného imania z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti a bonity spoločnosti.

Pre vykonanie zmeny navýšenia základného imania podobne ako pri ostatných zmenách potrebujeme od Vás našich klientov predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu odtiaľ dostaneme všetky potrebné údaje pre vypracovanie dokumentov a hodnota o ktorú sa má základné imanie navýšiť.

Objednať Zmenu v s.r.o.
Pre navýšenie základného imania spoločnosti od Vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu a sumu o ktorú bude základné imanie navýšené.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad
  • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia spoločníka a hodnoty základného imania
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov a overení niekoľkých podpisov, dokumenty podávame na obchodný register, nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.