• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Navýšenie základného imania spoločnosti
Zmeny v spoločnostiach - s.r.o., a.s., k.s... kdekoľvek na Slovensku za SUPER cenu.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Navýšenie základného imania spoločnosti - 199€

Jednou z menej využívaných zmien je navýšenie základného imania spoločnosti peňažným vkladom.

Táto zmena sa najčastejšie kombinuje s prevodom obchodného podielu, prípadne ak je nutné navýšenie základného imania z dôvodu doplnenia predmetu činnosti napr. Vnútroštátnej, či medzinárodnej nákladnej dopravy, ktorej udelenie je podmienené určitou minimálnou hodnotou základného imania, či potreba navýšenia základného imania z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti a bonity spoločnosti.

Pre vykonanie zmeny navýšenia základného imania podobne ako pri ostatných zmenách potrebujeme od Vás našich klientov predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu či zakladateľskú listinu odtiaľ dostaneme všetky potrebné údaje pre vypracovanie dokumentov a hodnota o ktorú sa má základné imanie navýšiť.

Objednať Zmenu v s.r.o.
Pre navýšenie základného imania spoločnosti od Vás potrebujeme predložiť nascanovanú alebo v textovom formáte Vašu spoločenskú zmluvu, či zakladateľskú listinu a sumu o ktorú bude základné imanie navýšené.

Naša spoločnosť okrem formulárov na úrady (živnostenský úrad, obchodný register a daňový úrad ) pripraví aj nasledovné dokumenty potrebné na vykonanie zmeny:
  • Valné zhromaždenie spoločníkov príp. Rozhodnutia jediného spoločníka
  • Aktuálne úplné znenie spoločenskej zmluvy či zakladateľskej listiny
  • Vyhlásenie spoločníka o prevzatí záväzku na nový vklad
  • Vyhlásenie štatutárneho orgánu o zmene rozsahu splatenia spoločníka a hodnoty základného imania
  • prípadne ďalšie vyhlásenia spoločníkov, či konateľov

Po dohodnutí stretnutia, prípadne poslaní mailom a vašom podpísaní všetkých potrebných dokumentov a overení niekoľkých podpisov, dokumenty podávame na obchodný register, nahlásime zmeny na živnostenskom a daňovom úrade.

Vykonanie niekoľkých zmien súčasne

Ak potrebujete vykonať niekoľko zmien súčasne, môžete výrazne ušetriť.

Pri vykonávaní viacerých zmien je cena stanovená nasledovne:
účtuje sa cena za najdrahšiu z požadovaných zmien (139€, alebo 199€) + 20€ za každú ďalšiu zmenu.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje.