• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Obchodné spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.
Presné požiadavky na založenie každého typu obchodnej spoločnosti špecifikuje obchodný zákonník danej krajiny.

Údaje o obchodnej spoločnosti sa zapisujú do obchodného registra. Definuje ju Obchodný zákonník. Obchodná spoločnosť vzniká dňom zapísania do obchodného registra. Má pri tom vytvorené určité základné imanie.