• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Akciová spoločnosť
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je druhým najobľúbenejším typom spoločnosti na Slovensku. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a.s.".
V akciovej spoločnosti môže byť jediným zakladateľom iba právnická osoba. Inak môže akciovú spoločnosť založiť viacero zakladateľov. Ak akciovú spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, urobí tak prostredníctvom zakladateľskej listiny. V prípade viacerých zakladateľov sa uzatvára zakladateľská zmluva.

Zakladateľská listina/zmluva musí byť spísaná formou notárskej zápisnice. Jej súčasťou musí byť návrh stanov zakladajúcej akciovej spoločnosti. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti je určená na minimálne 25.000,- EUR. Základný kapitál spoločnosti je rozdelený na určitý počet akcií v stanovenej nominálnej hodnote. Akciová spoločnosť je právna forma vhodná najmä pre oblasti podnikania náročných na vstupný kapitál.

Všetky požiadavky na založenie a.s. a bližšie informácie, práva povinnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady môžete nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: