• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Spoločenská zmluva
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva je písomná dohoda najmenej dvoch spoločníkov o založení obchodnej spoločnosti napr. spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak spoločnosť zakladá len 1 osoba spoločnosť sa zakladá pomocou Zakladateľskej listiny.
V prípade akciovej spoločnosti úlohu spoločenskej zmluvy plní zakladateľská zmluva spolu so stanovami (pričom sa za "spoločenskú zmluvu" spravidla považuje len zakladateľská zmluva).

Podobné príspevky:


Dozorná rada