• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Založenie akciovej spoločnosti
Založenie a.s. na Slovensku a v Českej republike
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie akciovej spoločnosti a.s.

Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru akciovej spoločnosti a odporučíme predmety podnikania a zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia akciovej spoločnosti.

Založenie a.s. "ALL INCLUSIVE" - 880€

V prípade objednania balíka "ALL INCLUSIVE" vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás. Naši pracovníci zabezpečia vydanie Živnostenských listov, zaregistrujú spoločnosť do Obchodného registra a vybavia registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.
Objednať založenie a.s.
Založením akciovej spoločnosti sa rozumie vypracovanie všetkých potrebných dokumentov k založeniu spoločnosti, konzultácie ohľadom predmetov podnikania, vybavenie živnostenských listov, zápis spoločnosti do obchodného registra a registrácia spoločnosti na daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.

V našej cene za založenie a.s. je zahrnutý aj poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý je pri klasickom podaní 750€. Keďže návrhy podávame elektronicky my platíme znížený poplatok.

V cene založenia novej akciovej spoločnosti získate nasledovné služby:
 1. náš vyškolený personál zanalyzuje Vaše potreby a odporučí Vám najvhodnejšiu formu založenia akciovej spoločnosti, predmety podnikania atď.
 2. vypracujeme všetky potrebné dokumenty pre založenie akciovej spoločnosti
 3. zabezpečíme stretnutie u notára za účelom spísania notárskej zápisnice potrebnej pre založenie akciovej spoločnosti
 4. zabezpečíme vo Vašom mene vystavenie živnostenských listov
 5. pripravíme a podáme návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra a následne preberieme výpis z Obchodného registra
 6. zaregistrujeme Vašu spoločnosť na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu
 7. odovzdáme Vám všetky dokumenty a môžete začať podnikať
Celý proces založenia spoločnosti trvá zvyčajne 15-20 pracovných dní.

K novo založenej akciovej spoločnosti Vám vieme zabezpečiť:
Ďalšie náklady spojené so založením spoločnosti a.s.:
 • 0€ poplatok za vydanie živnostenských listov na voľné živnosti elektronicky
 • poplatky za overenie podpisov (od 3€ na matrike , alebo u notára cca. 13€)
 • Poplatky u notára za spísanie notárskej zápisnice - (od 150 Eur pri základnom imaní 25 000 Eur)
Kompletné náklady spojené so založením spoločnosti a.s. sú 1030€ vrátane všetkých poplatkov štátnym orgánom pri základnom imaní 25 000€.

Pri vyššom základnom imaní je potrebné počítať s vyššími poplatkami za spísanie notárskej zápisnice.

Základné imanie akciovej spoločnosti


Základné imanie akciovej spoločnosti je minimálne 25 000€. Maximálna hodnota nie je stanovená. Pri založení akciovej spoločnosti musíte splatiť základné imanie na bankový účet.

Alternatívou je splatiť základné imanie formou nepeňažného vkladu - nehnuteľnosti, auta, stroja, skladových zásob a pod., ktoré spoločník vloží do spoločnosti.

Od roku 2017 je možné založiť J.S.A. - jednoduchú spoločnosť na akcie u ktorej je základné imanie len 1 Eur.

Nemáte vlastnú nehnuteľnosť pre sídlo firmy?


V takomto prípade môžete využiť našu ponuku prenájmu sídla spoločnosti.

Získate virtuálnu kanceláriu na niektorej z našich adries, s preberením pošty prípadne jej preposielaním na Vami zvolenú adresu a možnosťou prenájmu zasadacích miestností.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná

Charakteristika akciovej spoločnosti

Jediným zakladateľom akciovej spoločnosti môže byť len iná právnická osoba. Alebo môže akciovú spoločnosť založiť viacero zakladateľov - teda minimálne 2 fyzické osoby. Ak akciovú spoločnosť zakladá jeden zakladateľ, urobí tak prostredníctvom zakladateľskej listiny. V prípade viacerých zakladateľov sa uzatvára zakladateľská zmluva.

Zakladateľská listina/zmluva musí byť spísaná formou notárskej zápisnice. Jej súčasťou musí byť návrh stanov zakladajúcej akciovej spoločnosti. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti je určená na minimálne 25 000 EUR. Základný kapitál spoločnosti je rozdelený na určitý počet akcií v stanovenej nominálnej hodnote. Akciová spoločnosť je právna forma vhodná najmä pre oblasti podnikania náročných na vstupný kapitál.

Obchodný zákonník pripúšťa dva spôsoby založenia akciovej spoločnosti:
 1. jednorazové, teda bez výzvy na upisovanie akcií. V takomto prípade sa zakladatelia dohodnú, že v určitom pomere splatia celé základné imanie, alebo
 2. postupné, teda s výzvou na upisovanie akcií. V takomto prípade zakladatelia zabezpečujú vytvorenie základného imania prevyšujúce ich vklady výzvou na upisovanie akcií.


Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a.s.".

Akciová spoločnosť vytvára pri svojom vzniku rezervný fond vo výške najmenej 10% základného imania teda 2500 eur. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10% z čistého zisku, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20% základného imania.

Orgánmi akciovej spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Spoločnosť vzniká dňom zápisu do obchodného registra.

Všetky požiadavky na založenie a.s. a bližšie informácie, práva povinnosti akcionárov, členov predstavenstva a členov dozornej rady môžete nájsť v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Na našom blogu nájdete porovnanie akciovej spoločnosti a s.r.o., ktoré sme spracovali pre potreby našich klientov.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorí riadi spoločnosť a koná v jej mene.
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.