• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Založenie komanditnej spoločnosti
Založenie spoločností k.s. na Slovensku a v Českej republike
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte násPrečo využiť naše služby:

MY v mediách + Referencie:


Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Náš BLOG - info k aktuálny témam

Založenie komanditnej spoločnosti k.s.


Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti a odporučíme predmety podnikania.

Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.) "ALL INCLUSIVE" - 399€

V prípade objednania balíka "ALL INCLUSIVE" vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás. Naši pracovníci navštívia aj Živnostenský register, zaregistrujú spoločnosť do Obchodného registra a vybavia registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.
Objednať založenie k.s.
Ďalšie náklady spojené so založením spoločnosti s.r.o.:
 • 0€ poplatok za vydanie jedného živnostenského listu na voľnú živnosť
 • poplatky za overenie podpisov (pri jedno osobovej firme na matrike 3€, alebo u notára cca. 13€)

Základné informácie o komanditnej spoločnosti (k.s.):

Komanditná spoločnosť sa považuje za zmiešaný typ spoločností, keďže v sebe spája prvky osobnej (komplementár - ručenie celým majetkom) a kapitálovej spoločnosti (komanditista - ručenie len do výšky nesplateného vkladu).

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením:

Komanditista - je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti len do výšky základného imania. Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však vo výške 250 EUR. Komanditista nie je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti ani konať v mene spoločnosti ako štatutárny orgán. Toto obmedzenie je možné obísť prostredníctvom splnomocnenia alebo udelením prokúry.

Komplementár - je spoločník, ktorý ručí veriteľom spoločnosti celým svojím majetkom, je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti a na konanie v mene spoločnosti.

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi a vzniká zápisom do Obchodného registra SR. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "komanditná spoločnosť", postačí však skratka "kom. spol." alebo "k. s.".

Výhody, pre ktoré založiť komanditnú spoločnosť:
 • spojenie prvkov kapitálovej a osobnej spoločnosti umožňuje spoločníkom vybrať si medzi osobnou účasťou na riadení alebo len účasťou prostredníctvom vkladu
 • jednoduché založenie spoločnosti
 • základné imanie len v hodnote 250 eur a taktiež možnosť zvýšenia potrebného kapitálu spoločnosti v porovnaní s verejnou obchodnou spoločnosťou
 • relatívne vyššia miera dôveryhodnosti tejto formy podnikania oproti s.r.o., keďže jeden zo spoločníkov ručí celým svojím majetkom
 • lepšia úverová spôsobilosť spoločnosti
 • pre zahraničných podnikateľov, ktorí si plánujú zriadiť na Slovensku dcérsku spoločnosť s vlastnou právnou subjektivitou
 • môže byť použitá ako vhodný daňovo-optimalizačný nástroj, hlavne ak za komplementára komanditnej spoločnosti bude dosadená spoločnosť s.r.o. s daňovými stratami z minulých rokov

Dátové schránky sa firmám aktivujú 1.7.2017


Od 1.7.2017 štátne orgány komunikujú so spoločnostami prioritne pomocou elektronickej dátovej schránky.

Ak je konateľ Vašej spoločnosti zahraničný občan alebo z iného dôvodu nie ste schopní zabezpečiť príjem dátových správ možete využiť našu službu príjem elektronických dátových správ.
Z 16 hodnotení Založenie komanditnej spoločnosti sme získali hodnotenie 4.85 z 5

V zaslanej odpovedi boli zodpovedané vš‘etky moje otázky v požžadovanom rozsahu a dostal som aj ďal‘šie užžitočné rady. Ďakujem.

5/5
Odpoveď považujem za najlepšiu zo všetkých, ktoré som prostredníctvom emailu dostal. Stručná, ale hlavne úplne jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Užž 4 roky som Vašim klientom a v‘šetko na 100%.

5/5