• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Založenie komanditnej spoločnosti
Založenie spoločností k.s. na Slovensku a v Českej republike
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie komanditnej spoločnosti k.s.


Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu vlastnícku a riadiacu štruktúru spoločnosti a odporučíme predmety podnikania.

Založenie komanditnej spoločnosti (k.s.) "ALL INCLUSIVE" - 399€

V prípade objednania balíka "ALL INCLUSIVE" vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás. Naši pracovníci navštívia aj Živnostenský register, zaregistrujú spoločnosť do Obchodného registra a vybavia registrácia spoločnosti na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.
Objednať založenie k.s.
Ďalšie náklady spojené so založením spoločnosti s.r.o.:
 • 0€ poplatok za vydanie jedného živnostenského listu na voľnú živnosť
 • poplatky za overenie podpisov (pri jedno osobovej firme na matrike 3€, alebo u notára cca. 13€)

Základné informácie o komanditnej spoločnosti (k.s.):

Komanditná spoločnosť sa považuje za zmiešaný typ spoločností, keďže v sebe spája prvky osobnej (komplementár - ručenie celým majetkom) a kapitálovej spoločnosti (komanditista - ručenie len do výšky nesplateného vkladu).

Jej charakteristickým znakom je existencia dvoch typov spoločníkov (fyzické a právnické osoby ako aj zahraničné osoby) s odlišným právnym postavením:

Komanditista - je spoločník, ktorý ručí za záväzky spoločnosti len do výšky základného imania. Komanditista je povinný vložiť do spoločnosti vklad vo výške určenej spoločenskou zmluvou, najmenej však vo výške 250 EUR. Komanditista nie je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti ani konať v mene spoločnosti ako štatutárny orgán. Toto obmedzenie je možné obísť prostredníctvom splnomocnenia alebo udelením prokúry.

Komplementár - je spoločník, ktorý ručí veriteľom spoločnosti celým svojím majetkom, je oprávnený na obchodné vedenie spoločnosti a na konanie v mene spoločnosti.

Spoločnosť sa zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými spoločníkmi a vzniká zápisom do Obchodného registra SR. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "komanditná spoločnosť", postačí však skratka "kom. spol." alebo "k. s.".

Výhody, pre ktoré založiť komanditnú spoločnosť:
 • spojenie prvkov kapitálovej a osobnej spoločnosti umožňuje spoločníkom vybrať si medzi osobnou účasťou na riadení alebo len účasťou prostredníctvom vkladu
 • jednoduché založenie spoločnosti
 • základné imanie len v hodnote 250 eur a taktiež možnosť zvýšenia potrebného kapitálu spoločnosti v porovnaní s verejnou obchodnou spoločnosťou
 • relatívne vyššia miera dôveryhodnosti tejto formy podnikania oproti s.r.o., keďže jeden zo spoločníkov ručí celým svojím majetkom
 • lepšia úverová spôsobilosť spoločnosti
 • pre zahraničných podnikateľov, ktorí si plánujú zriadiť na Slovensku dcérsku spoločnosť s vlastnou právnou subjektivitou
 • môže byť použitá ako vhodný daňovo-optimalizačný nástroj, hlavne ak za komplementára komanditnej spoločnosti bude dosadená spoločnosť s.r.o. s daňovými stratami z minulých rokov

Nemáte vlastné sídlo pre Vašu komanditnú spoločnosť?


Vyberte si z našej širokej ponuky prenájmu sídla spoločnosti.

Za jednu cenu získate virtuálnu kanceláriu s preberením Vašej pošty a jej preposielaním na Vami zvolenú adresu a možnosťou prenájmu zasadacích miestností.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná