• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Virtuálna kancelária
Virtuálna kancelária v Bratislave Vám pomôže ušetriť prostriedky za prenájom vlastnej kancelárie
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Virtuálna kancelária - Vyšehradská

Služba Virtuálna kancelária spoločnosti je určená hlavne začínajúcim podnikateľom, ktorým pomôže úsporou peňažných prostriedok za prenájom kancelárie, ale aj zabehnutým podnikateľom, ktorý na fungovanie spoločnosti nepotrebujú kancelárske priestory.

Prenájom sídla na Vyšehradskej ulici - od 13€ mesačne

Prenájom zahŕňa virtuálnu kanceláriu pre spoločnosť v modernom polyfunkčnom objekte v Bratislave na Vyšehradskej 12, príjem a úschovu pošty a notifikáciu o prijatej pošte emailom.

Akciová cena platí pri platbe na 3 roky vopred od dátumu uzavretia zmluvy pre sídlo spoločnosti v Bratislave. Pre kratšie fakturačné obdobie platia ceny podľa cenníku.

Objednať Virtuálnu kanceláriu
Prenájom sídla v Bratislave Vyšehradská ulica

Garancia našich služieb na tejto adrese

Nehnuteľnosť v ktorej sídlo poskytujeme, vlastnia osoby s našou spoločnosťou spriaznené.

Táto skutočnosť Vám garantuje kontinuitu poskytovania našich služieb - nehrozí riziko, že by sme boli nútený služby ukončiť z dôvodu nezhôd s vlastníkom nehnuteľnosti.

Kompletné ceny za predplatné obdobia sú rozpísane v tabuľke:


Obdobie Nájomné za mesiac Ozn. schránky za mesiac Celková Cena
3 roky 13 € 5 € 648 €
2 roky 15 € 5 € 480 €
1 roky 19 € 5 € 288 €
6 mesiacov
22 € 5 € 162 €

Pri podpise zmluvy sa uhrádza celková cenu za predplatné obdobie. Ceny sú KONEČNÉ, nenavyšujú sa žiadne ďalšie poplatky ani o DPH.


Službu je možné objednať pri založení spoločnosti, kúpe ready made spoločnosti, ale aj ako samostatnú službu pre už existujúcu spoločnosť napr. vrámci úsporných opatrení.

K sídlu spoločnosti (office housing) je možné objednať si doplnkové služby:
Virtuálnu kanceláriu pre obchodné spoločnosti poskytujeme v súlade s legislatívnymi podmienkami Slovenskej republiky.

Pre existujúce spolocnosti (meniace sídlo na našu adresu) sú možné predplatné obdobia 1, 2 a 3 roky. Existujúcim spolocnostiam, ktoré majú záväzky voci tretím osobám registracné sídlo neposkytujeme.

Street view:Mapa: