• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Sídlo spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Sídlo spoločnosti

Obchodný zakonník vyžaduje aby mala každá obchodná spoločnosť zapísané do obchodného registra sídlo spoločnosti. Ako sídlo môže slúžiť kancelária, dom, byt alebo nebytový priestor.
Sídlo spoločnosti musí byť označené v zmysle zákona.

Namiesto prenájmu kancelárskych priestorov ako sídla spoločnosti môžu naši klienti využiť len službu Virtuálne sídlo spoločnosti, a to bez potreby platiť niekoľkonásobne vyššie nájomné za kanceláriu.

Zriadenie a prevádzkovanie sídla spoločnosti zabezpečíme my v našich priestoroch a zabezpečíme príjem a úschovu pošty a notifikáciu o prijatej pošte ako aj krátkodobý prenájom zasadacích priestorov.