• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Sídlo spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Sídlo spoločnosti

Obchodný zakonník vyžaduje aby mala každá obchodná spoločnosť zapísané do obchodného registra sídlo spoločnosti. Sídlo spoločnosti musí byť označené v zmysle zákona.
Namiesto prenájmu kancelárskych priestorov ako sídla spoločnosti môžu naši klienti využiť len službu Virtuálne sídlo spoločnosti, a to bez potreby platiť niekoľkonásobne vyššie nájomné za kanceláriu.

Zriadenie a prevádzkovanie sídla spoločnosti zabezpečíme my v našich priestoroch a zabezpečíme príjem a úschovu pošty a notifikáciu o prijatej pošte ako aj krátkodobý prenájom zasadacích priestorov.