• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Offshore spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Offshore spoločnosti

Offshore spoločnosti sú zahraničné spoločnosti sídliace v krajinách, ktoré sú považované za daňové raje.
V daňových rajoch je zdanenie spoločností väčšinou vo forme paušálneho poplatku vo výške niekoľko sto Eur. Vo väčšine z týchto destinácií nie je potrebné ani vyhotovovať daňové priznanie a audit príjmov.

Vlastníctvo Offshore spoločnosti Vám zabezpečí:
  • Výhodné (veľmi nízke) zdanenie príjmov spoločnosti - zvyčajne vo forme paušálneho ročného poplatku
  • Údaje o majiteľoch spoločností nie sú verejne prístupné
  • Daňové priznanie sa vo väčšine Offshore krajín nevyžaduje
  • Žiadne importné/exportné limity ani obmedzenia pri nakladaní s devízovými prostriedkami