• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Daňové raje
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Daňové raje

Daňovými rajmi su nazývané typicky nezávislé jurisdikcie (ostrovné štáty), ktoré svojimi zákonmi vytvorili priaznivé prostredie pre vznik a prevádzku množstva spoločností.
V daňových rajoch je zdanenie spoločností väčšinou vo forme paušálneho poplatku vo výške niekoľko sto Eur. Vo väčšine z týchto destinácií nie je potrebné ani vyhotovovať daňové priznanie a audit príjmov.

Daňové raje ponúkajú výhody, ktoré sa v iných štátoch nevyskytujú - flexibilný zákon pre zakladanie obchodných spoločností, žiadne alebo len symbolické dane a diskrétne privátne bankové služby. V najvýznamnejších offshore destináciach vznikli Offshore finančné centrá, ktoré poskytujú kompletné bankové a korporárne služby.