• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Založenie Organizačnej zložky
Založenie o.z. zahraničnej osoby na Slovensku a v Českej republike
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie Organizačnej zložky zahraničnej osoby

Ponúkame Vám bezplatnú konzultáciu, pri ktorej Vám na základe Vašich predstáv odporučíme najvhodnejšiu štruktúru organizačnej zložky a odporučíme predmety podnikania a zodpovieme všetky Vaše otázky ohľadne založenia organizačnej zložky zahraničnej spoločnosti.

Založenie Organizačnej zložky - 680€

V prípade objednania balíka "ALL INCLUSIVE" vybavíme všetky náležitosti potrebné pre založenie spoločnosti za Vás. Naši pracovníci zabezpečia vydanie Živnostenských listov, zaregistrujú organizačnú zložku do Obchodného registra a vybavia registrácia o.z. na Daňovom úrade k plateniu dani z príjmu.
Objednať založenie o.z.
Naša spoločnosť Vám ponúka kompletný servis súvisiaci so založením organizačnej zložky na území Slovenska od vypracovania všetkých potrebných dokumentov, cez zabezpečenie živnostenského oprávnenia až po zápis do obchodného registra.

V našej cene za založenie Organizačnej zložky je zahrnutý aj poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra, ktorý je pri klasickom podaní 300€. Keďže návrhy podávame elektronicky my platíme znížený poplatok.

V cene založenia novej organizačnej zložky získate nasledovné služby:
 1. náš vyškolený personál vypracuje rozhodnutie o zriadení organizačnej zložky
 2. pripravíme kompletnú dokumentáciu pre Živnostenský a Obchodný register
 3. poradenstvo pri výbere predmetov podnikania
 4. zabezpečíme získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
 5. podáme návrh na zápis do Obchodného registra
 6. uhradíme súdny poplatok
 7. preberieme výpis z Obchodného registra
 8. odovzdáme Vám kompletnú dokumentáciu
Celý proces založenia spoločnosti trvá zvyčajne 15-20 pracovných dní.

K novo založenej organizačnej zložke Vám vieme zabezpečiť:
Ďalšie náklady spojené so založením Organizačnej zložky:
 • 0€ poplatok za vydanie živnostenských listov na voľné živnosti elektronicky
 • Overenie podpisov (3 € na matrike, alebo cca. 13 € u notára)

Nemáte vlastné sídlo pre Vašu organizačnú zložku?


Vyberte si z našej širokej ponuky prenájmu sídla spoločnosti.

Za jednu cenu získate virtuálnu kanceláriu s preberením Vašej pošty a jej preposielaním na Vami zvolenú adresu a možnosťou prenájmu zasadacích miestností.

Kopčianska Vyšehradská Klincová Konventná

Charakteristika Organizačnej zložky

Podnikaním zahraničnej osoby na území SR rozumie podnikanie tejto osoby, ak má podnik alebo jeho organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenska.

Podľa § 21 ods. 1 Obchodného zákonníka zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenska za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby, pokiaľ zo zákona nevyplýva niečo iné.

Organizačná zložka zahraničného podnikateľa predstavuje formu formálneho zastúpenia zahraničnej spoločnosti na Slovensku. Jedným zo zásadných rozdielov medzi organizačnou zložkou a spol. s r.o. je, že organizačná zložka nemá vlastnú právnu subjektivitu. Podnikateľské aktivity sú preto vykonávané v mene zahraničného podnikateľa. Organizačnú zložku riadi vedúci organizačnej zložky.

Organizačná zložka je majetkovo napojená na materskú spoločnosť (v prípade insolvencie sa konkurz vyhlasuje priamo na materskú spoločnosť). Základné imanie O.Z. sa nevytvára. Zriadenie registrového sídla je nevyhnutné. Organizačná zložka je registrovaná na daňovom úrade Slovenskej republiky.

Oprávnenie zahraničnej osoby podnikať na území Slovenska pritom vzniká ku dňu zápisu podniku tejto osoby alebo založenie organizačnej zložky teda zapísanie do obchodného registra, a to v rozsahu predmetu podnikania zapísanom v obchodnom registri. Návrh na zápis podáva pochopiteľne zahraničná osoba, keďže ide o jej organizačnú zložku.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.