• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Založenie spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Na Slovensku je procas založenia spoločnosti pomerne komplikovaný a zdĺhavý. Potrebné je podať návrh na zápis spoločnosti podať najpr na Živnostenský regsiter a až následne je možné podania na Obchodný regsiter.

Spoločnosť vzniká až zápisom do Obchodného registra.