• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Založenie dopravnej spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Založenie dopravnej spoločnosti

V súčasnosti každý dopravca podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR, aj v prípade, že ide o živnostníka.
Preto v tomto prípade odporúčame prejsť zo živnostníka na spoločnosť s ručením obmedzeným. Po založení spoločnosti s ručením obmedzeným sa vybavuje povolenie na prevádzkovanie nákladnej dopravy – dopravnej licencie. Pre vybavenie potrebného povolenia, dopravca musí splniť požiadavky, ktorými sú:

- subjekt musí byť zapísaný v Obchodnom registri (odporúčame vo forme s.r.o.)

- musí preukázať finančnú spôsobilosť, a to buď:
  • základným imaním spoločnosti
  • vlastním imaním
  • bankovou zárukou, respektíve poistením zodpovednosti prepravcu
- preukázať odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy osvedčením o odbornej spôsobilosti

Po získaní dopravnej licencie sa tento predmet podnikania dopĺňa do Obchodného registra. Pričom naša spoločnosť to vie spraviť všetko v jednom kroku, bez toho, aby ste museli platiť ďalšie poplatky za zmeny v Obchodnom registri.

Každý dopravný úrad má však iné podmienky, na základe ktorých vystavuje dopravnú licenciu, preto je vhodné, aby ste si všetky podmienky vopred zistili.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie dopravnej spoločnosti

V súčasnosti každý dopravca podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR, aj v prípade, že ide o živnostníka.
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.