• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Slovník pojmov
Založenie Účtovníckej firmy
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.

Predmety podnikania

Pre založenie účtovníckej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, nie je potrebné preukazovať živnostenskému úradu žiadne špeciálne potvrdenie o odbornom vzdelaní, či praxi.

Je to totiž voľná živnosť, ktorú si môže zapísať ktorákoľvek spoločnosť. Jedinou podmienkou je podmienka trestnej bezúhonnosti u konateľa, či štatutárneho orgánu spoločnosti.

K hlavnému predmetu podnikania Vedenie účtovníctva odporúčame aj ďalšie predmety ktoré úzko súvisia s vykonávaním účtovníckych prác, ako napr.
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Administratívne služby
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb


Priestory prevádzky

Priestory pre prevádzkareň treba zriadiť na vhodnom mieste, pričom môže ísť o vlastné alebo prenajaté priestory. Po zvolení umiestnenia prevádzkarne treba pristúpiť k ďalším krokom.

Všetky priestory prevádzky musia byť skolaudované, následne treba získať povolenie od regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Majiteľ či prevádzkar musí mať tiež Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažnej činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov.

Označenie prevádzky

Každá prevádzka musí byť riadne označená. K povinným údajom patrí:
 • Obchodné meno podnikateľa
 • Sídlo, príp. miesto podnikania
 • Meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za činnosť prevádzkarne
 • Vypracovaný prevádzkový poriadok musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak máte záujem o založenie účtovníckej firmy, ale chcete sa vyhnúť zdĺhavým administratívnym záležitostiam, kontaktujte nás a my Vám radi pomôžeme.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Predaj vašej spoločnosti

Jednou z najrýchlejšou možnosťou ako sa "zbaviť" svojej neaktívnej firmy je jej odpredaj.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.