• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Ready-Made spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Ready-Made spoločnosti

Ready-Made spoločnosti (niekedy nazývané aj ako "Shelf corporation") sú spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.
Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Následný zápis ostatných zmien do Obchodného registra trvá niekoľko dní.