• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Ready Made spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Ready Made spoločnosti

Ready Made spoločnosti sú spoločnosti, ktoré boli založené len na to aby sa uskutonil ich predaj klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť.
Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Následný zápis ostatných zmien do Obchodného registra trvá niekoľko dní.