• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Virtual office
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Virtual office

Virtual office, alebo aj virtuálna kancelária je služba, keď miesto prenájmu kancelárskych priestorov ako sídla spoločnosti môžu naši klienti využiť len službu Virtuálne sídlo spoločnosti, a to bez potreby platiť niekoľkonásobne vyššie nájomné za kanceláriu.
Zriadenie a prevádzkovanie sídla spoločnosti (Virtual office) zabezpečíme my v našich priestoroch a zabezpečíme príjem a úschovu pošty a notifikáciu o prijatej pošte ako aj krátkodobý prenájom zasadacích priestorov.

Obchodný zakonník vyžaduje aby mala každá obchodná spoločnosť zapísané do obchodného registra sídlo spoločnosti. Sídlo spoločnosti musí byť označené v zmysle zákona.