• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Predaj Ready Made Spoločnosti
Ready Made spoločnosti ponúkame na Slovensku aj v Českej republike.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Predaj Ready Made spoločnosti s.r.o.

Ponúkame Vám na predaj tzv. ready made spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Ready made s.r.o. - od 499€


Pri zakúpení ready made firmy môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými právnymi dokumentmi. Zmena konateľa sú právoplatné dňom podpisu dokumentov.

Následný zápis ostatných zmien do Obchodného registra trvá cca. 2 až 6 dní.

V rámci prevodu je možné zmeniť názov a sídlo spoločnosti, predmety činnosti, konateľov a spoločníkov. K spoločnosti Vám v prípade záujmu vieme zaistiť registráciu platiteľa DPH.

Rezervujte si spoločnosť okamžite:

Zoznam ready made spoločností
Zoznam platcov DPH
Zoznam starších spoločností
Pri každom prevode ready made spoločnosti garantujeme, že spoločnosť je bez právnych vád, nemá žiadne záväzky a že má splnené všetky daňové povinnosti.

Na samotné vykonanie prevodu ready made spoločnosti je nutná účasť všetkých nových konateľov a majiteľov spoločnosti. Potrebné sú len doklady totožnosti (Občiansky preukaz, Pas) konateľov a majiteľov, ak bude nadobúdateľom právnická osoba je potrebujeme doložiť platný výpis z Obchodného registra.

Ready made spoločnosti majú zvyčajne nasledovné predmety podnikania:
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Počítačové služby
 • Služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Administratívne služby
 • Reklamné a marketingové služby
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
 • Prenájom hnuteľných vecí
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov

Pri prevode ready made spoločnosti je možné predmety podnikania rozšíriť podľa požiadaviek zákazníka o nové predmety alebo zrušiť tie o ktoré nemáte záujem.

Výpisy z registra trestov nových konateľov a doklad na nové sídlo spoločnosti (súhlas vlastníkov, alebo nájomná zmluvu) je potrebné doložiť najneskôr do 15 dní odo dňa prevodu.
Novinka:

Spoločníkom spoločnosti s.r.o. sa nemôže stať osoba, ktorá má daňový nedoplatok. Každý spoločník musí pri predaji s.r.o. priložiť súhlas správcu dane, ktorý mu vydá Daňový úrad do 3 pracovných dní, bez poplatku. Viac informácií k tejto problematike nájdete na tejto stránke.

Dátové schránky sa firmám aktivujú 1.7.2017


Od 1.7.2017 štátne orgány komunikujú so spoločnostami prioritne pomocou elektronickej dátovej schránky.

Ak je konateľ Vašej spoločnosti zahraničný občan alebo z iného dôvodu nie ste schopní zabezpečiť príjem dátových správ možete využiť našu službu príjem elektronických dátových správ.
Zoznam ready made spoločností

V cene je zahrnuté usporiadanie valného zhromaždenia spoločnosti, kde je možné zmeniť:
 • názov spoločnosti
 • sídlo spoločnosti
 • konateľa spoločnosti

Cena ďalej zahŕňa vypracovanie dokumentov k predaju spoločnosti - prevodu obchodného podielu, vypracovanie celej dokumentácie k zmenám, podanie návrhu na zápis zmien do obchodného registra vrátane kolkových poplatkov, oznámenie zmien v spoločnosti na živnostenskom a daňovom úrade.

Notárske poplatky hradí klient.
Ku všetkým spoločnostiam Vám vieme zabezpečiť: