• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Predaj Spoločnosti s históriou
Predaj starších spoločností s obchodnou históriou
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Predaj spoločnosti s históriou

Chcete začať podnikať, plánujete nový projekt alebo chcete kúpiť a rozvíjať už rozbehnutý podnik? Práve Vám je určená ponuka spoločností s históriou.

Ponúkame Vám na predaj spoločností s niekoľko ročnou históriou. Predávané spoločnosti delíme do 3 skupín:
 • aktívne spoločnosti (predáva sa fungujúca spoločnosť)
 • spoločnosti, ktoré ukončili svoje podnikanie (predáva sa účtovne "vyčistená" spoločnosť)
 • spoločnosti, ktoré nikdy nepodnikali (tzv. ready made spoločnosti)

Ak si to bude kupujúci vyžadovať vieme okrem štandardnej zmluvnej dokumentácie zabezpečiť pri predaji spoločnosti aj externý účtovní audit predávanej spoločnosti, prípadne akékoľvek ďalšie zmluvné ošetrenie prípadných rizík.

Aktívne spoločnosti

Spomedzi aktívnych spoločností sa zameriavame na predaj malých a stredných firiem.

Predávame vo svojom obore úspešné a ziskové spoločnosti, ktoré sa ich vlastníci rozhodnú predať zvyčajne z dôvodu odchodu do dôchodku, rodinných dôvodov, vyplatenie jedného z viacerých spoločníkov, zamerania sa na iné podnikateľské činnosti a pod.

Samotný predaj realizujeme tromi spôsobmi:
 • predaj celého obchodného podielu - predaj celej spoločnosti novému vlastníkovy
 • predaj časti obchodného podielu - predaj časti firmy - napr. ako vyplatenie jedného zo spoločníkov, alebo navýšenie kapitálu
 • odpredaj podnikania - predaj podnikateľskej činnosti novému vlastníkovi keď spoločnosť ostáva pôvodnému vlastníkovi napr. odpredaj zákazníkov, výroby, skladových zásob a pod.

Najčastejšími dôvodmi pre kúpu aktívnej spoločnosti sú:
 • chcete kúpiť a rozvíjať už rozbehnutý podnik
 • investovanie a zhodnotenie voľných finančných prostriedkov
 • odkúpenie konkurencie čím zvýšite svoj trhový podiel
 • dokúpenie chýbajúcej technológie k Vášmu súčasnému podnikaniu
 • reštrukturalizácia kúpenej firmy a jej následný predaj so ziskom

Zoznam starších spoločností na predaj

Spoločnosti, ktoré ukončili svoje podnikanie

Aj za spoločností, ktoré ukončili svoje podnikanie je možné získať pomerne vysokú cenu.

Najlepšie sú ohodnotené spoločnosti, ktoré sú registrované ako platca DPH a spoločnosti, ktoré kupujúcemu poskytujú iné výhody - napr. možnosť uplatniť stratu z minulých rokov.

Najčastejšími dôvodmi pre kúpu neaktívnej spoločnosti s históriou sú:
 • registrácia k DPH - vyhnete sa zložitému a zdĺhavému procesu registrácie k DPH
 • niekoľkoročná história - začínate nový projekt a novo založená firma by Vás nemusela adekvátne prezentovať (napr. v banke pre získanie úveru, pred obchodnými partnermi, korý by mohli žiadať platby vopred a pod.)
Zoznam platcov DPH na predaj
Zoznam starších spoločností na predaj

Ready made spoločnosti

Ponúkame Vám na predaj tzv. ready made spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich odpredaja klientom a preto nikdy nevykonávali žiadnu činnosť. Sú bez obchodnej histórie záväzkov, pohľadávok a majú splatené základné imanie.

Aktuálne máme staršie ready made spoločnosti založené v rokoch 2011, 2012, 2013.

Zoznam ready made spoločností

Predaj spoločnosti s históriou

Pri zakúpení firmy s históriou môžete začať podnikať v priebehu niekoľkých dní. Všetky spoločnosti sú pripravené k predaju so všetkými právnymi dokumentmi.

Následný zápis ostatných zmien do Obchodného registra trvá cca 2 až 6 dní.

V rámci ceny za predaj spoločnosti s históriou je možné zmeniť názov a sídlo spoločnosti, predmety činnosti, konateľov a spoločníkov, prípadne akékoľvek iné zmeny.

Kupujúci dostáva k spoločnosti kompletnú účtovnú a zmluvnú dokumentáciu. Naša spoločnosť vypracuje všetky dokumenty potrebné k prevodu spoločnosti na nového vlastníka, pripravíme účtovné a zmluvné dokumenty spoločnosti k odovzdaniu a zmluvy garantujúce bezdlžnosť spoločnosti.

Dátové schránky sa firmám aktivujú 1.7.2017


Od 1.7.2017 štátne orgány komunikujú so spoločnostami prioritne pomocou elektronickej dátovej schránky.

Ak je konateľ Vašej spoločnosti zahraničný občan alebo z iného dôvodu nie ste schopní zabezpečiť príjem dátových správ možete využiť našu službu príjem elektronických dátových správ.