• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Predaj starších spoločností
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Predaj starších spoločností

5.5.2014

Ak vašu spoločnosť nevyužívate, resp. z nejakého iného dôvodu si prajete skončiť s vašou podnikateľskou aktivitou, jedným z riešení je aj predaj vašej spoločnosti.
Spoločnosť by samozrejme nemala mať záväzky voči tretím osobám, mať vysporiadané, záväzky voči štátnym inštitúciám - zdravotné poisťovne, sociálna poisťovňa, daňový úrad, colný úrad.

Ďalej by spoločnosť mala predstavovať určitú výhodu, akou je napr. spoločnosť platca DPH, spoločnosť evidujúca stratu či spoločnosť nevykonávajúca žiadnu aktivitu.

Ako teda celý proces funguje?

  • kontaktujte nás mailom, alebo telefonicky
  • obratom od nás dostanete informácie, s priloženým formulárom, ktorý je potrebné vyplniť (meno firmy, základné informácie o firme, čím sa zaoberala, potenciálna výhoda pre kupca a pod.)
  • vaša spoločnosť bude zverejnená na našich stránkach k predaju
  • v prípade záujemcu naša spoločnosť pripraví všetky potrebné dokumenty k prevodu, zabezpečí vzájomné stretnutie a podpísanie dokumentov, pripraví preberací protokol a ďalšie dokumenty pre dokončenie predaja, vykonanie zmien v obchodnom registri, nahlásenie zmien na daňovom úrade a okresnom úrade odbore živnostenského podnikania.

Ďalšími spôsobmi akými je možné skončiť s podnikateľskou činnosťou: zrušenie spoločnosti, likvidácia spoločnosti, či zlúčenie spoločností.