• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Realitná činnosť formou založenia s.r.o.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Realitná činnosť formou založenia s.r.o.

29.3.2020

Prevádzkovanie realitnej kancelárie sprostredkujúcej predaj, prenájom a kúpu nehnuteľnosti za províziu od klientov je viazanou živnosťou. Pre založenie s.r.o. v tejto oblasti musí žiadateľ splniť stanovené podmienky.

Realitná kancelária

Realitná kancelária potrebuje na vykonávanie realitnej činnsto zapísanie tejto činnosti do svojej spoločnosti. Preto potrebujete spĺňať štandardné náležitosti na prevádzkovanie živnosti a to: bezúhonnosť, vek minimálne 18 rokov, plná spôsobilosť na právne úkony.

Okrem toho, musíte ustanoviť zodpovedného zástupcu - osoba zodpovedná za prevádzkovanie viazanej živnosti. Tá musí mať bydlisko na území slovenskej republiky resp. oprávnenie na pobyt a zároveň preukázať odbornú spôsobilosť.

Podmienky odbornej spôsobilosti:

  • vysokoškolské vzdelanie ekonomického alebo právnického alebo stavebného alebo architektonického smeru

  • alebo

  • úplné stredné vzdelanie s maturitnou skúškou a 2 roky praxe v odbore a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu vydané vzdelávacou inštitúciou akreditovanou Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Absolvovanie vzdelávacieho programu je novinka od roku 2020 a bez tohto programu nie je možné činnosť do spoločnosti zapísať pokiaľ nemáte vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru alebo prípadne máte iba maturitu.

Na Slovensku sa kurzom zaoberá napríklad akadémia NARKS v rozsahu 150 hodín a ukončenie prebieha písomným testom. Následne po získaní certifikátu a po získaní dvojročnej praxe v odbore si viete realitnú činnosť dať zapísať aj do Vašej sro-čky.

Pokiaľ ste zo zahraničia alebo nespĺňate hore uvedené kritériá, viete ustanoviť ako zodpovedného zástupcu aj niekoho iného, no ten musí byť buď spoločník alebo musí mať pracovný pomer s vašou spoločnosťou - budúci zamestnanec.

Zabezpečuje potrebné zmluvy pri prepise nehnuteľnosti a v tomto kroku spolupracuje aj s advokátskymi alebo právnickými kanceláriami.

Všetky informácie ohľadom založenia s.r.o. nájdete v našom predchádzajúcom článku.

Za zápis tejto živnosti sa pri elektronickom podaní na živnostenský register platí 7,50€. Pri osobnom podaní je tento poplatok dvojnásobný.

Medzi výhody realitnej činnosti patrí to že máte nízke vstupné náklady, nakoľko nehnuteľnosť nekupujete ale iba sprostredkovávate predaj. Základom sú kvalitné zmluvy - tu spolupracujete s advokátom či už ide o nájomné, kúpne, rezervačné alebo sprostredkovateľské zmluvy.

Týmto sa vyvarujete zlému obsahu v nich nakoľko by to mohlo v budúcnosti priniesť vám aj vašim klientom problémy. Preto je dobré si ich nechať na začiatok vypracovať buď notárom alebo advokátskou kanceláriou.

Možnosť vykonávať realitnú činnosť máte odo dňa kedy bude vaša spoločnosť zapísaná do obchodného registra.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak ste sa rozhodli pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.
Znaky podnikania

Obchodný zákonník teda zákon č. 513/1991 definuje podnikanie ako: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“.
Znaky živnosti

Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení. To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.