• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie s.r.o. so športovým odborníkom
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte násPrečo využiť naše služby:

MY v mediách + Referencie:


Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Náš BLOG - info k aktuálny témam

Založenie s.r.o. so športovým odborníkom

29.6.2017

Od. 1.1.2016 bol vyňatý predmet činnosti v oblasti športu z viazanej živnosti, a činnosť športového odborníka je považovaná za podnikanie v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Športovým odborníkom je napr. tréner, inštruktor, rozhodca, cvičiteľ, športový masér, fyzioterapeut, terapeut, športový lekár, usporiadateľ, a pod.

Ak chce športový odborník vykonávať svoju činnosť ako podnikanie prostredníctvom svojej s.r.o., je to možné nasledujúcim spôsobom:

Právnická osoba, s ktorou chce športový odborník vykonávať svoju činnosť, musí byť zapísaná v Obchodnom registri s činnosťou:

"športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov"

Pre zápis tejto činnosti nie je potrebný žiadny špeciálny doklad, ani oprávnenie či povolenie ani predchádzajúci zápis do registra právnických osôb v športe a netreba dokladovať ani žiadnu zodpovednú osobu.

Obchodný register zapíše túto činnosť pri založení s.r.o., len na základe jeho uvedenia v Zakladateľskej, či Spoločenskej zmluve, alebo pri zmenách v s.r.o. jeho uvedením v Rozhodnutí spoločníka o doplnení predmetu činnosti, či zápisnici z valného zhromaždenia.

Po zápise do obchodného registra právnická osoba je povinná sa zapísať do registra právnických osôb v športe. (právnická osoba, je športovou organizáciou).

Ak sa na výkon činnosti športového odborníka vyžaduje odborná spôsobilosť, príslušná športová organizácia je podľa § 8 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilou fyzickou osobou.

Právnická osoba povinne zapíše do registra fyzických osôb každého športového odborníka, ktorý v jej mene bude vykonávať činnosť.


Ako na založenie s.r.o. o športovým odborníkom?


Ak máte záujem o založenie s.r.o. so športovým odborníkom, neváhajte nás kontaktovať.


V zaslanej odpovedi boli zodpovedané všetky moje otázky v požadovanom rozsahu a dostal som aj ďalšie užitočné rady. Ďakujem.

5/5
Odpoveď považujem za najlepšiu zo všetkých, ktoré som prostredníctvom emailu dostal. Stručná, ale hlavne úplne jasná.

5/5
Maximálna spokojnosť s prístupom ku klientovi. Už 4 roky som Vašim klientom a všetko na 100%.

5/5

Company Consulting v mediách:

Etrend, HnOnline, podnikam.sk, tasr

Company Consulting s.r.o. má hodnotenie 5,0 5 stars z 12 recenzí