• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Založenie s.r.o. so športovým odborníkom
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Založenie s.r.o. so športovým odborníkom

29.6.2017

Od. 1.1.2016 bol vyňatý predmet činnosti v oblasti športu z viazanej živnosti, a činnosť športového odborníka je považovaná za podnikanie v zmysle § 6 ods. 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Športovým odborníkom je napr. tréner, inštruktor, rozhodca, cvičiteľ, športový masér, fyzioterapeut, terapeut, športový lekár, usporiadateľ, a pod.

Ak chce športový odborník vykonávať svoju činnosť ako podnikanie prostredníctvom svojej s.r.o., je to možné nasledujúcim spôsobom:

Právnická osoba, s ktorou chce športový odborník vykonávať svoju činnosť, musí byť zapísaná v Obchodnom registri s činnosťou:

"športová činnosť podľa § 3 písm. a) zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov"

Pre zápis tejto činnosti nie je potrebný žiadny špeciálny doklad, ani oprávnenie či povolenie ani predchádzajúci zápis do registra právnických osôb v športe a netreba dokladovať ani žiadnu zodpovednú osobu.

Obchodný register zapíše túto činnosť pri založení s.r.o., len na základe jeho uvedenia v Zakladateľskej, či Spoločenskej zmluve, alebo pri zmenách v s.r.o. jeho uvedením v Rozhodnutí spoločníka o doplnení predmetu činnosti, či zápisnici z valného zhromaždenia.

Po zápise do obchodného registra právnická osoba je povinná sa zapísať do registra právnických osôb v športe. (právnická osoba, je športovou organizáciou).

Ak sa na výkon činnosti športového odborníka vyžaduje odborná spôsobilosť, príslušná športová organizácia je podľa § 8 ods. 7 zákona č. 440/2015 Z. z. povinná zabezpečiť vykonávanie tejto športovej činnosti odborne spôsobilou fyzickou osobou.

Právnická osoba povinne zapíše do registra fyzických osôb každého športového odborníka, ktorý v jej mene bude vykonávať činnosť.


Ako na založenie s.r.o. o športovým odborníkom?


Ak máte záujem o založenie s.r.o. so športovým odborníkom, neváhajte nás kontaktovať.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Založenie Účtovníckej firmy

Ak ste sa rozhodli pre založenie účtovnej firmy a neviete ako začať v našom príspevku nájdete stručný prehľad.
Založenie spoločnosti

Založenie spoločnosti je proces, pri ktorom dochádza k vzniku samostnej právnickej osoby. Proces z pravidla spočíva v spísaní potrebných dokumentov a ich podaní na príslušný register.
Založenie Realitnej kancelárie

Pre založenie realitnej kancelárie ako spoločnosti s.r.o. alebo inej právnej formy, je potrebné preukazovať živnostenskému úradu príslušné vzdelanie, prípadne prax, nakoľko živnostenské oprávnenie „Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)“ je viazanou živnosťou.