• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Obchodné meno spoločnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Obchodné meno spoločnosti

9.12.2015

Registrový súd pred zápisom obchodného mena preverí, či sa nenavrhuje zapísať obchodné meno totožné s obchodným menom už zapísaným v obchodnom registri, bez ohľadu na dodatok označujúci právnu formu. (s.r.o., spol. s r.o., a.s., akciová spoločnosť, k.s., a pod..)
Obchodné meno spoločnosti a jeho totožnosť prípadne zameniteľnosť je možné skontrolovať na oficiálnej stránke obchodného registra www.orsr.sk.

Totožné obchodné meno znamená že obchodné meno je úplne rovnaké vo svojej písomnej podobe (napr. „Elvis s.r.o.“ a „Elvis k.s.“), bez ohľadu na jeho fonetické znenie (napr. „Evys“ a „Evis“). Totožnosť obchodného mena v danom prípade nie je možné si zamieňať s pojmom „zameniteľnosť obchodného mena“ podľa § 10 ods. 1 Obchodného zákonníka.

Dodatok označujúci právnu formu nie je dostatočným rozlišovacím kritériom v prípade posudzovania totožnosti obchodného mena, tzn., že za totožné možno považovať aj obchodné meno „ELVIS, s. r. o“ a obchodné meno „ELVIS, a. s.“.

Registrový súd v prípade zistenia totožnosti obchodného mena odmietne zápis.

Skúmanie zameniteľnosti obchodného mena (napr. obchodné meno „Edys“ a „Edis“) nie je v kompetencii registrového súdu v rámci registrácie, ale môže byť neskorším problémom a dôvodom na začatie súdneho sporu o zameniteľnosť obchodného mena.

Rovnako nie je možné použiť také obchodné meno ktoré vyvolá možnosť zámeny s verejným registrom alebo inou evidenciou vedenou na základe zákona (napr. Obchodný register s.r.o., Register obchodných spoločností s.r.o. a pod.).

Nie je možné použiť v obchodnom mene ani slová "banka" alebo "sporiteľňa" a ich cudzojazyčné preklady len ak má spoločnosť udelené od Národnej banky Slovenska bankové povolenie. (Slovenská banka s.r.o., Správna banka a.s.).

V prípade ale ak z obchodného mena je zrejmé a hneď jasné že sa nejedná o bankovú inštitúciu, tieto slová je možné použiť (Pivná banka s.r.o., Autobanka s.r.o.). Vždy ide ale najmä o rozhodnutie súdneho úradníka ako mu obchodné meno znie, či ako banková inštitúcia, alebo nie.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Akciová spoločnosť

Akciová spoločnosť je druhým najobľúbenejším typom spoločnosti na Slovensku. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie "akciová spoločnosť" alebo skratku "akc. spol." alebo skratku "a.s.".
Nominee Director ( konateľ)

Jedná sa o formálne menovaného riaditeľa (konateľa) spoločnosti, ktorého meno je uvedené na všetkých oficiálnych verejných dokumentoch.
Obchodné spoločnosti

Obchodná spoločnosť je právnická osoba založená za účelom podnikania. Obchodnú spoločnosť môže založiť jedna alebo viac fyzických alebo právnických osôb.