• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Nominee Director ( konateľ)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Nominee Director ( konateľ)

Jedná sa o formálne menovaného riaditeľa (konateľa) spoločnosti, ktorého meno je uvedené na všetkých oficiálnych verejných dokumentoch.
Najčastejšie sa využíva za účelom uchovania anonymity. Často sa využíva aj pomenovanie „biely kôň“.

V zahraničí ale často využívané, kedy na základe plnej moci, konajú osoby za nominee konateľa. V prípade potreby môže za poplatok aj nominee Director sám podpisovať vami určené dokumenty. Plná moc je často vystavovaná na dobu určitú, Nominee Director sa využíva najmä pri zahraničných – offshore spoločnostiach.