• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Nominee Shareholder (spoločník)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Nominee Shareholder (spoločník)

Jedná sa o formálne dosadenie spoločníka ( spoločníka / akcionára ) ktorý drží podiely, akcie spoločnosti. tzv. „opatrovník”
Nominee Shareholder (spoločník) sa používa za účelom utajenia mien skutočných vlastníkov spoločnosti.

Podobne ako nominee director je možné podpisovanie menom spoločníka na základe plnej moci, vystavovanej najčastejšie na dobu určitú.