• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Spoločník
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Spoločník

Spoločník je fyzická alebo právnická osoba, ktorá sa na spoločnosti pri spoločnosti s.r.o. podieľa vkladom. Vklad spoločníka môže mať peňažnú alebo nepeňažnú formu.
U s.r.o. platí, že minimálna hodnota vkladu spoločníka je 750 EUR, S.r.o. môže založiť aj jediná osoba, maximálny počet spoločníkov je 50.

Spoločníkom v s.r.o. sa môže stať každá fyzická aj právnická osoba, a to bez ohľadu na svoj vek alebo občianstvo.

Musia byť ale splnené požiadavky:
  • spoločnosť s jediným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom alebo spoločníkom inej spoločnosti,
  • spoločník fyzická osoba môže byť jediným spoločníkom v najviac troch spoločnostiach