• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Konateľ
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Konateľ

Konateľ je štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzením, je najvyšším orgánom a jeho povinnosťou je riadiť spoločnosť a konať za ňu.
Konateľom v s.r.o. môže byť iba fyzická osoba, spravidla jej spoločník, ale môže to byť aj tretia osoba. Počet konateľov je neobmedzení.

Podmienkou je aby osoba, ktorá chce byť konateľom mala čistý register trestov. Konateľom môže byť len občan EU alebo občan krajín OECD. V prípade, že konateľom je osoba mimo krajín EU alebo OECD, jedinou možnosťou je si vybaviť povolenie na pobyt v Slovenskej republike. V takomto prípade môže byť konateľom aj občan mimo krajín EU alebo OECD.