• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Likvidátor
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Likvidátor

Likvidátorom v prípade ak sa spoločnosť zrušuje likvidáciou býva zvyčajne konateľ, ale môže to byť aj iná osoba. Likvidátora vymenúva valné zhromaždenie.
Za likvidátora môže byť vymenovaná fyzická osoba ale aj právnická osoba. Likvidátora v špeciálnych prípadoch môže vymenovať aj súd. Obchodný zákonník pripúšťa aj aby bolo vymenovaných viacero likvidátorov.

Každý krok likvidátora má smerovať k jedinému cieľu a to k ukončeniu činnosti spoločnosti a vysporiadaniu jej záväzkov.