• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Výhody akciovej spoločnosti ( a.s. ) oproti spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o. )
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Výhody akciovej spoločnosti ( a.s. ) oproti spoločnosti s ručením obmedzeným ( s.r.o. )

1.10.2012

Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je zakladateľ právnickou osobou, inak dvaja alebo viacerí zakladatelia. Zakladateľská zmluva alebo zakladateľská listina sa musí vyhotoviť vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone.
Súčasťou zakladateľskej zmluvy alebo zakladateľskej listiny je návrh stanov. Hodnota základného imania akciovej spoločnosti musí byť aspoň 25.000,- EUR, je rozdelené na určitý počet podielov – akcií a tie vlastnia jednotliví akcionári.

Založenie akciovej spoločnosti možno uskutočniť bez výzvy na upisovanie akcií, a to v prípade, ak sa osoby, ktoré zakladajú akciovú spoločnosť dohodnú, že splatia celé základné imanie aspoň v minimálnej výške, alebo s výzvou na upisovanie akcií, v prípade, ak zakladatelia nesplatia celé základné imanie, ale zabezpečia vytvorenie základného imania od tretích osôb na základe uverejnenej výzvy na upisovanie akcií.

Akciová spoločnosť ručí za svoje záväzky celým majetkom. Jej akcionári neručia za záväzky spoločnosti. Obchodné meno spoločnosti musí obsahovať označenie akciová spoločnosť alebo skratku akc. spol. alebo a. s.

Výhody akciovej spoločnosti a.s.:

 • ideálna právna forma pre realizáciu podnikateľských aktivít s vysokou mierou kapitálovej náročnosti
 • nadštandardne vysoký kredit a serióznosť v očiach obchodných partneroch
 • neobmedzený počet akcionárov
 • čiastočná anonymita spoločníkov spoločnosti
 • lepšie možnosti pre poskytnutie úverov zo strany finančných inštitúcií
 • väčší priestor na získanie prostriedkov pre investovanie prostredníctvom emisie akcií
 • vhodná forma investovania zo strany akcionára, ktorý neručí za záväzky spoločnosti
 • stabilne oddelenie majetku spoločníkov a majetku spoločnosti
Viac informácií o založení akciovej spoločnosti a založení s.r.o. nájdete na uvedených linkoch.

V pípade záujmu o založenie akciovej spoločnosti nás kontaktujte.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Predstavenstvo akciovej spoločnosti

Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorí riadi spoločnosť a koná v jej mene.
Rezervný fond

Rezervný fond je povinné vytvárať iba pre spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Prostriedky rezervného fondu nemusia byť uložené na špeciálnom bankovom účte ako to bolo v minulosti.
Spoločenská zmluva

Spoločenská zmluva je písomná dohoda najmenej dvoch spoločníkov o založení obchodnej spoločnosti napr. spoločnosti s ručením obmedzeným. Ak spoločnosť zakladá len 1 osoba spoločnosť sa zakladá pomocou Zakladateľskej listiny.