• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Rezervný fond
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Rezervný fond

Rezervný fond je povinné vytvárať iba pre spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Prostriedky rezervného fondu nemusia byť uložené na špeciálnom bankovom účte ako to bolo v minulosti.
Rezervný fond je možné použiť iba na krytie strát spoločnosti.

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemusí vytvoriť rezervný fond už pri svojom vzniku. Spoločnosť je povinná ho vytvoriť z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke za rok, v ktorom sa zisk po prvý raz vytvorí, a to vo výške najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania.

Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však vo výške 5 % z čistého zisku vyčísleného v ročnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v spoločenskej zmluve alebo v stanovách, najmenej však do výšky 10 % základného imania.

Akciová spoločnosť je povinná vytvoriť rezervný fond pri svojom vzniku vo výške najmenej 10 % základného imania. Tento fond je povinná každoročne dopĺňať o sumu určenú v stanovách, najmenej však vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke, až do dosiahnutia výšky rezervného fondu určenej v stanovách, najmenej však do výšky 20 % základného imania.

Podiel na zisku spoločnosti možno určiť až po doplnení rezervného fondu v súlade s obchodným zákonníkom, spoločenskou zmluvou alebo stanovami.
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Rezervný fond

Rezervný fond je povinné vytvárať iba pre spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti. Prostriedky rezervného fondu nemusia byť uložené na špeciálnom bankovom účte ako to bolo v minulosti.