• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2019
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2019

18.12.2018

Pri začiatku podnikanie je dôležité stanoviť si akou formou budete podnikať. V roku 2018 sa najväčšou výhodou u s.r.o. stalo zrušenie daňových licencí. Aj v roku 2019 pribudli ďalšie výhody pre s.r.o. oproti živnosti, poďme si ich prejsť.

Založenie

Založenie s.r.o. trvá o niečo dlhšie teda asi 10 pracovných dní a je aj z administratívneho hladiska komplikovanejšie keďže okrem vydania živnostenských listov na meno firmy je firmu potrebné zapísať aj do Obchodného registra.

Pri založení s.r.o. je možné osloviť spoločnosti, ktoré sa postarajú o celý proces založenia a Vy budete mať minimálne povinnosti. Táto služba je cenovo dostupná a u nás si založíte s.r.o. len za 244€.

Pri živnosti založenie trvá len 2 - 4 pracovné dni. Administratíva je o niečo jednoduchšia ale aj tak je potrebné vyplniť papierové, alebo elektronické tlačivá, daňovú registráciu a prihlásiť sa do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ručenie

Bezpochyby, najväčšou výhodou s.r.o. je, že spoločník (majiteľ) neručí svojim osobným majetkom, ale ručenie je obmedzené na majetok firmy. Osobný a firemný majetok sú striktne oddelené.

Obmedzenie ručenia neplatí v prípade živnosti a živnostník ručí celým svojim majetkom ako aj majetkom svojho manžela/manželky za záväzky vzniknuté pri podnikaní.

Účtovníctvo

V prípade s.r.o. musíte viesť podvojné účtovníctvo, čo ale nie je oveľa komplikovanejšie ako jednoduché účtovníctvo. A v dnešnej dobe je dostupných množstvo software-ov, ktoré Vám vedenie účtovníctva uľahčia a zvládnete to aj bez predchádzajúcej praxe. Alebo účtovníctvo zveríte účtovníkovi.

Výhodou podpojného účtovníctva u s.r.o. je to, že si do daňových výdavkov viete dať aj prijaté faktúry, ktoré ste ešte nezaplatili.

V prípade živnosti vediete buď jednoduché účtovníctvo, alebo si zvolíte paušálne výdavky vediete len daňovú evidenciu. Paušálne výdavky si viete uplatniť do výšky 60% z vašich príjmov, najviac však do výšky 20 000 € za rok. Rovnako ako pri s.r.o. Viete účtovníctvo viesť svojpomocne, alebo ho zveríte účtovníkovi.

Zdanenie

Daň z príjmu musí platiť ako s.r.o., tak aj živnostník. Rozdiel je vo výške dane. Živnostník zaplatí pri malom zisku daň 19%, avšak pri vyššom zárobku sa zvyšuje daň na 25%.

S.r.o. platí rovnú daň 21% bez ohľadu na dosiahnuté príjmy. Výhody s.r.o. od roku 2018 rozšírilo aj zrušenie daňových licencií, ktoré zvyšovali náklady v prípade straty spoločnosti.

Odvody

Živnostník má povinnosť, od začiatku podnikania, platiť minimálne zdravotné odvody (pre rok 2019 vo výške 66,78 €) a od začiatku nového kalendárneho roku aj odvody do sociálnej poisťovne vo výške minimálne 158,11 €, aj v prípade, že nemá žiadny príjem. S vyšším zárobkom sa odvody zvyšujú sadzba je 14% do zdravotnej poisťovne a 33,15% odvody do Sociálnej poisťovne.

Pri s.r.o. ak ste napr. jediným spoločníkom a konateľom s.r.o. a nemáte za vykonávanie funkcie konateľa žiadnu mzdu, s.r.o. nemusíte platiť žiadne odvody do sociálnej poisťovne. U s.r.o. je možnosť využiť rôznej daňovej a odvodovej optimalizácie. Najlepšie riešenie pre Vás na mieru je možné vybrať s pomocou skúseného účtovníka.

Prestíž živnosti vs. s.r.o.

S.r.o. vzbudzuje v očiach obchodných partnerov ako aj bánk lepší dojem ako živnosť a preto na ľudí pôsobí dôveryhodnejšie. Dobrý dojem môže ešte zvýrazniť sídlo na lukratívnej adrese v Bratislave. Čo sa týka administratívnych povinností s.r.o., nie je problém si ich zabezpečiť svojpomocne, rovnako ako pri živnosti.

Spoločnosť s.r.o. môže expandovať navýšením vkladov, alebo vstupom nových spoločníkov. Rovnako je možné riadením firmy poveriť profecionálneho manažéra v role konateľa. Živnostník je vo svojej podstate "firmou jedného človeka".

Názov

Spoločnosť s.r.o. podniká pod menom, ktoré si zvolíte pri založení s.r.o. čo môže byť výhodou pri prezentácii a propagácii firmy. Pri založení živnosti podnikáte vždy pod svojim menom, ko ktorému si viete pridať odlišujúci dodatok.

Prerušenie činnosti

Živnosť si viete pozastaviť podaním jednoduchého formuláru na príslušnom Oresnom úrade, ďalej je potrebné pozastavenie oznámiť aj daňovému úradu a zdravotnej a sociálnej poisťovni.

Prerušenie je vždy platné len na určitú dobu minimálne 6 mesiacov a maximálne 3 roky. Následne je možné pozastavenie predĺžiť v opačnom prípade sa živnosť „sama“ aktivuje a vy ste povinný platiť zdravotné aj sociálne odvody.

Pri s.r.o. prerušenie podnikania nie je podľa zákona možné. Je to možné obísť pomocou toho, že spoločnosť vstúpi do likvidácie. V stave „v likvidácii” môže spoločnosť zotrvať aj niekoľko rokov a v prípade potreby je ju možné opätovne obnoviť. Spoločnosť za toto obdobie neplatí žiadne dane ani odvody.

Zrušenie

Živnosť si viete zrušiť v priebehu pár dní, v prípade, že nemáte žiadne dlhy. Avšak ak Vám počas podnikania vznikli dlhy, ručíte za ne celým svojim majetkom (v prípade manželov spoločným majetkom).

S.r.o. je možné zrušiť niekoľkými spôsobmi, je to síce dlhší ale bezproblémový proces. Najvýhodnejšie, hlavne v prípade ak je spoločnosť platcom DPH je jej predaj. Na predaji firmy je možné zarobiť aj niekoľko tisíc Eur.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo alebo aj virtuálna kancelária je služba umiestnenia sídla viarerých spoločností na 1 zdielanú adresu. Hlavnou výhodou je úspora nákladov oproti prenájmu samostatnej kancelárie.
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.
Znaky živnosti

Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení. To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.