• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Remeselná živnosť
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.
Konkrétne výučného listu, prípadne maturitného vysvedčenia a min. 2 ročného potvrdenia o praxe v príslušnom odbore.

Je možné dokladať aj potvrdenie o 10 ročnej praxi v odbore, v takomto prípade nie je potrebné dokladať žiadne vzdelanie. Potvrdenie o praxi je potrebné od osoby (právnickej či fyzickej), ktorá ma v živnostenskom osvedčení túto konkrétnu živnosť zapísanú.

Zoznam Remeselných živností je zverejnený na stránke ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie&subor=21271
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.
Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti.
Voľná živnosť

Voľná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti je postačujúce iba splnenie všeobecných podmienok, daných živnostenským zákonom (bezúhonnosť).