• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Voľná živnosť
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Voľná živnosť

Voľná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti je postačujúce iba splnenie všeobecných podmienok, daných živnostenským zákonom (bezúhonnosť).
Voľná živnosť môže byť vykonávaná aj cudzincom, oproti viazanej živnosti, ktorú je možné vykonávať len osobou s pobytom v Slovenskej republike.