• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Viazaná živnosť
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti.
Pre vykonávanie viazanej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike, a vzdelania, prípadne praxe alebo osvedčenia o odbornej spôsobilosti.

Presné zoznamy viazaných živností a podmienky sú zverejnené na stránke ministerstva vnútra SR http://www.minv.sk/?zivnostenske-podnikanie&subor=21271