• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Výhody založenia s.r.o. oproti živnosti
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Výhody založenia s.r.o. oproti živnosti

16.11.2015

Podľa akých kritérií si vybrať vhodnejšiu právnu formu na začiatku podnikania? V tomto článku popíšeme hlavné výhody a nevýhody živnosti a s.r.o.

Samostatne zárobkovo činná osoba

Daň pri samostatne zárobkovo činnej osobe je 19%, ak sa presiahne 176,8-násobok životného minima (35 022,31 Eur) tak 25%. Neplatí sa daňová licencia.

+ SZČO vedie jednoduché účtovníctvo čo je jednoduchšie na pochopenie aj náklady na vedenie účtovníctva sú nižšie.

- Fyzická osoba ručí pri podnikaní celým svojím majetkom, na ktorý sa môže siahnuť v prípade dlhov z obchodných vzťahov.

- Je potrebné platiť do Sociálnej a zdravotnej poisťovne poistné. Jeho výška závisí od podaného daňového priznania za predchádzajúci rok.

+ Peňažné prostriedky nie sú strážené ako pri s.r.o. a živnostník si vie kedykoľvek vybrať peňažné prostriedky ako nedaňový výdaj.

- Mzdu SZČO nepoberá, nemá nárok na preplatenie dovolenky, neriadi sa zákonníkom práce.

Spoločnosť s ručením obmedzením

Rovná daň nezávislá na výške obratu pri spoločnostiach s ručením obmedzením je 22%, a je potrebné platiť daňovú licenciu.

- Daňová licencia tzv. minimálna daň je pri neplatcoch DPH 480 euro, pri platcoch dph 960 euro. Licencia sa neplatí v prvom roku po založení s.r.o.

- Spoločnosť musí viesť podvojné účtovníctvo, čiže zdaňujú sa aj vystavené faktúry za ktoré ste neprijali ešte platby.

+ Na druhej strane si do daňových výdavkov viete dať aj prijaté faktúry, ktoré ste ešte nezaplatili.

+ Oproti živnosti spoločník ak zaplatil celý vklad základného imania neručí za záväzky spoločnosti. Spoločnosť ručí za svoje záväzky celím svojim majetkom. Pri živnosti živnostník ručí celým svojim majetkom, čo je asi najväčšia výhoda s.r.o..

+ Spoločník a konateľ sa môže vo svojej spoločnosti zamestnať a poberať mzdu, ktorú si vie dať spoločnosť do nákladov.

+ Nie je však povinnosť sa zamestnať a svoju funkciu môže vykonávať spoločník a konateľ aj bezodplatne, vtedy je potrebné platiť len minimálny dobrovoľný odvod na zdravotné poistenie.

- Pri vyplácaní dividendou spoločníkom Slovenský občania odvádzajú z vyplatených dividendou aj odvod 14% do zdravotnej poisťovne.

- Peňažné prostriedky pri s.r.o. nie je možné vyberať bez dokladu, a neodôvodnene. Všetko je potrebné zmluvne vydokladovať, čo pri živnosti nie je až tak vyžadované.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo alebo aj virtuálna kancelária je služba umiestnenia sídla viarerých spoločností na 1 zdielanú adresu. Hlavnou výhodou je úspora nákladov oproti prenájmu samostatnej kancelárie.
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.
Znaky živnosti

Živnosťou je len taká činnosť, pri ktorej je splnených všetkých šesť atribútov vymenovaných v tomto ustanovení. To znamená, že pri absencii čo i len jedného zákonom vymenovaného znaku nepôjde o živnosť.