• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Výhody s.r.o. oproti živnosti, rok 2018
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Výhody s.r.o. oproti živnosti, rok 2018

14.12.2017

Pri začiatku podnikanie je dôležité určiť akou formou budete podnikať. Od roku 2018 sa tento pomer ešte viac posúva v prospech s.r.o. oproti živnosti, keďže štát zrušil platenie daňových licencí.

Založenie

Založení s.r.o. trvá o niečo dlhšie ako založenie živnosti, je administratívne komplikovanejšie keďže okrem vydania živnostenských listov na meno firmy je firmu potrebné zapísať aj do Obchodného registra.

Pri založení s.r.o. je možné osloviť spoločnosti, ktoré sa postarajú o celý proces založenia a Vy budete mať minimálne povinnosti. Táto služba je cenovo dostupná a u nás si založíte s.r.o. len za 244€.

Pri živnosti je potrebné vyplniť papierové, alebo elektronické tlačivá, daňovú registráciu a prihlásiť sa do zdravotnej a sociálnej poisťovne.

Ručenie

Bezpochyby, najväčšou výhodou s.r.o. je, že spoločník (majiteľ) neručí svojim osobným majetkom, ale ručenie je obmedzené na majetok firmy. Osobný a firemný majetok sú striktne oddelené.

Toto neplatí v prípade živnosti a živnostník ručí celým svojim majetkom za záväzky vzniknuté pri podnikaní.

Prestíž živnosti vs. s.r.o.

S.r.o. vzbudzuje v očiach obchodných partnerov ako aj bánk lepší dojem ako živnosť a preto na ľudí pôsobí dôveryhodnejšie. Dobrý dojem môže ešte zvýrazniť sídlo na lukratívnej adrese v Bratislave. Čo sa týka administratívnych povinností s.r.o., nie je problém si ich zabezpečiť svojpomocne, rovnako ako pri živnosti.

Účtovníctvo

V s.r.o. je povinnosť viesť podvojné účtovníctvo, ale v dnešnej dobe je dostupných niekoľko software-ov, ktoré Vám túto povinnosť uľahčia a zvládnete to aj bez predchádzajúcej praxe. Alebo účtovníctvo zveríte účtovníkovi.

Výhodou podpojného účtovníctva u s.r.o. je to, že si do daňových výdavkov viete dať aj prijaté faktúry, ktoré ste ešte nezaplatili.

V prípade živnosti vediete buď jednoduché účtovníctvo, alebo si zvolíte paušálne výdavky vediete len daňovú evidenciu. Paušálne výdavky si viete uplatniť do výšky 40% z vašich príjmov, najviac však 5040 € za rok. Rovnako ako pri s.r.o. Viete účtovníctvo viesť svojpomocne, alebo ho zveríte účtovníkovi.

Zdanenie

Daň z príjmu musí platiť ako s.r.o., tak aj živnostník. Rozdiel je vo výške dane. Živnostník zaplatí daň 19%, avšak pri vyššom zárobku sa zvyšuje daň na 25%.

S.r.o. platí rovnú daň 21% bez ohľadu na dosiahnuté príjmy. Výhody s.r.o. od roku 2018 rozširuje aj zrušenie daňových licencií, ktoré zvyšovali náklady v prípade straty spoločnosti.

Odvody

Živnostník má povinnosť, po prvom roku podnikania, platiť zdravotné odvody (pre rok 2018 vo výške 63,84 €) a odvody do sociálnej poisťovne vo výške 151,16 €, aj v prípade, že nemá zisk. S vyšším zárobkom sa odvody zvyšujú.

Ak ste napr. jediným spoločníkom a konateľom s.r.o. a nemáte za vykonávanie funkcie konateľa žiadnu mzdu, s.r.o. neplatí žiadne odvody do sociálnej poisťovne. V s.r.o. je možnosť využiť rôznej daňovej a odvodovej optimalizácie.

Prerušenie činnosti

Živnosť si viete pozastaviť podaním jednoduchého formuláru na príslušnom Oresnom úrade, ďalej je potrebné pozastavenie oznámiť aj daňovému úradu a zdravotnej a sociálnej poisťovni.

Prerušenie je vždy platné len na určitú dobu typicky na 1 rok a následne je potrebné pozastavenie obnoviť v opačnom prípade sa živnosť „sama“ aktivuje a vy ste povinný platiť zdravotné aj sociálne odvody.

Pri s.r.o. prerušenie podnikania nie je v zákone ošetrené. Je možné aby spoločnosť vstúpila do likvidácie. V stave „v likvidácii” môže spoločnosť zotrvať aj niekoľko rokov a v prípade potreby je ju možné opätovne obnoviť. Spoločnosť za toto obdobie neplatí žiadne dane ani odvody.

Zrušenie

Živnosť si viete zrušiť v priebehu pár dní, v prípade, že nemáte žiadne dlhy. Avšak, v prípade dlhov, ručíte celým svojim majetkom (v prípade manželov spoločným majetkom).

S.r.o. je možné zrušiť niekoľkými spôsobmi, je to však dlhší proces. Najvýhodnejšie, hlavne v prípade ak je spoločnosť platcom DPH je jej predaj. Pri predaji firmy je možné zarobiť aj niekoľko tisíc Eur.

Založenie s.r.o. v AKCII

Ak u Vás súboj s.r.o. proti živnosti vyhralo založenie firmy a rozhodli ste sa pre založenie s.r.o. neváhajte nás kontaktovať a využite našu akciovú cenu.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Účtovné obdobie

Účtovným obdobím je štandardne kalendárny rok. Prvý obchodný rok spoločnosti začína dňom zápisu do obchodného registra.
Virtuálne sídlo

Virtuálne sídlo alebo aj virtuálna kancelária je služba umiestnenia sídla viarerých spoločností na 1 zdielanú adresu. Hlavnou výhodou je úspora nákladov oproti prenájmu samostatnej kancelárie.
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.