• SK
 • CZ
 • DE
 • EN
Blog
Výhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Výhody založenia spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.)

8.2.2011

Podnikanie v mene spoločnosti s ručením obmedzeným má viaceré výhody oproti podnikaniu živnostníka (fyzickej osoby podnikateľa).

Aktualizované informácie o výhodách založenia s.r.o.

Pre rok 2018 sme pripravili aktualizovanú verziu tohoto článku Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2018.
Tieto výhody sme zhrnuli v tomto zozname:
 • Právnická osoba s.r.o. je dôveryhodnejším obchodným partnerom pre kontrakty, fúzie i bankové úvery, lebo sa chápe ako kapitálovo silnejšia a podnikateľsky skúsenejšia je v porovnaní s fyzickou osobou (živnostníkom)

 • Spoločník s.r.o. ručí neručí za záväzky spoločnosti (pri splatení celého základného imania neručím ničím iným) avšak živnostník ručí celým svojím disponibilným majetkom

 • Garancia zápisu dokumenty pre založenie pripravujeme v spolupráci s partnerskou advokátskou kanceláriou
 • Spoločníkom s.r.o. na rozdiel od akciovej spoločnosti môže byť jedna právnická alebo fyzická osoba

 • Základné imanie spoločnosti nemusí byť uložené na účet v banke ako napr. v ČR (postačuje vyhlásenie správcu vkladu, ktoré Vám pripravíme)

 • Spoločník ani konateľ s.r.o. (ak nie je zamestnanec spoločnosti a nepoberá odmenu za výkon funkcie) nemusí platiť odvody do Sociálnej poisťovne. Na druhej strane živnostník hoci nemá žiadny príjem, musí zo zákona platiť mesačné odvody do sociálnej poisťovne minimálne v zákonom stanovenej výške. V súčasnosti okolo 90,- EUR mesačne

 • Spoločník s.r.o., ktorý má príjem len zo zdaneného zisku spoločnosti, tento príjem už nezdaňuje, teda na Slovensku sa uplatňuje nulová daň z dividend

 • V prípade problémov firmy na trhu sa prepúšťanie zamestnancov sa dá ľahšie ošetriť u právnickej ako u fyzickej osoby

 • Majetok s.r.o. je úplne oddelený od majetku spoločníkov

 • V prípade smrti spoločníka spoločnosť nezaniká, ale prechádza na dedičov, poprípade ak je v Zakladateľskej listine uvedené aj na iné osoby


Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: