• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Zvýšenie sadzby dane z príjmov právnických osôb

30.9.2012

Sadzba dane z príjmov právnickej osoby (táto zmena sa teda týka spoločností s.r.o., a.s., k.s. atď.) sa zvyšuje z 19% na 23% základu dane zníženého o daňovú stratu. Zvýšená sadzba sa prvýkrát použije na celé zdaňovacie obdobie, ktoré začne najskôr 1. januára 2013.
Daňovníci s hospodárskym rokom použijú sadzbu dane 19% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok 2012 a sadzbu dane 23% na pomernú časť základu dane, ktorá podľa počtu mesiacov v hospodárskom roku 2012/2013 pripadne na rok 2013.

Zvýšenie sadzby dane z príjmov bude potrebné zohľadniť pri výpočte preddavkov na daň za zdaňovacie obdobie roka 2013.

Zvýšenie sadzby dane právnických osôb môže prispieť k spomaleniu prílevu zahraničných investícií na Slovensko v budúcich rokoch, ako aj k zníženiu investičnej aktivity domácich podnikov (zníži ich voľné disponibilné zdroje). Takéto opatrenie by malo mať skôr krátkodobý účinok a v prípade priaznivého vývoja verejných financií by mala vláda zvážiť opätovne zníženie sadzby tejto dane.