• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Členské krajiny Haagskej konvencie z roku 1961
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Členské krajiny Haagskej konvencie z roku 1961

1.10.2009

(Hague Convention - Member Countries)

V roku 1961 niekoľko sa štátov pripojilo k procesu "legalizácie" dokumentov pre medzinárodné účely tzv. Haagska konvencia z roku 1961. Táto skupina štátov je známa ako Háagsky dohovor. Tieto štáty prijali dokument, ktorý stanovuje štandard pre medzinárodné uznávanie dokumentov všetkými členskými štátmi.
V priebehu nasledujúcich rokov sa k tomuto dohovoru prihlásilo niekoľko ďalších štátov. Zoznam všetkých štátov, ktoré k dohovoru pristúpili nájdete na tejto tu:

Albánsko
Argentína
Austrália
Rakúsko
Bielorusko
Belgicko
Bosna a Hercegovina
Brazília
Bulharsko
Kanada
Čile
China (People's Republic of)
Chorvátsko
Cyprus
Česká republika
Dánsko
Egypt
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Gruzínsko
Nemecko
Grécko
Maďarsko
Island
Írsko
Izrael
Taliansko
Japonsko
Jordánsko
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Malajzia
Malta
Mexiko
Monako
Maroko
Holandsko
Nový Zéland
Nórsko
Panama
Paraguaj
Peru
Poľsko
Portugalsko
Kórejská republika
Rumunsko
Ruská federácia
Srbsko a Čierna Hora
Slovenská republika
Slovinsko
Južná Afrika
Španielsko
Srí Lanka
Surinam
Švédsko
Švajčiarsko
Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko
Turecko
Ukrajina
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Spojené štáty americké
Uruguaj
Venezuela