• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Apostila – vyššie overenie
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Apostila – vyššie overenie

Apostila (vyššie overenie) je doložka, ktorá sa pripája za oficiálne listiny a dokumenty, ktorá preukazuje overenie podpisu a razítka na listine za účelom jeho použitia v zahraničí - v inom členskom štáte Haagskej konvencie.
Dokumenty overené formou Apostillu sú použiteľné na právne účely v inom členskom štáte Haagskej konvencie.

Na Slovensku Apostilizáciu notárom overených dokumentov na Slovensku zabezpečujú krajské súdy.

Slovenská republika ma podpísané s niektorými krajinami Európy aj dvojstranné zmluvy o právnej pomoci, ktoré odstraňujú požiadavku vyššieho overenia justičných verejných listín – nemala by byť potrebná apostila (Afgánsko, Albánsko, Alžírsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Franzúzsko, Grécko, štáty bývalej Juhoslávie, Kórejská ĽDR, Kuba, Maďarsko, Mongolsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Sýrska AR, Španielsko, Švajčiarsko, Taliansko, Turecko, Vietnam, bývalé ZSSR- Rusko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan, Moldavsko, Tadžikistan, Turkménsko, Ukrajina a Uzbekistan )

Podobné príspevky:


Virtual office