• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Finančné plánovanie, daňová a odvodová optimalizácia
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Finančné plánovanie, daňová a odvodová optimalizácia

14.3.2010

Vzhľadom na vysoké daňové a odvodové zaťaženie podnikateľov v krajinách EU je dôležitou súčasťou vedenia spoločnosti finančné plánovanie a daňová a odvodová optimalizácia.
Daňová optimalizácia zahŕňa postupy, ktorých cieľom je aby spoločnosť z dosahovaných príjmov vzhľadom na vykonávané činnosti, nákupy a predaje majetku odviedla štátu na daniach len nevyhnutné minimum. Pozitívny efekt daňovej optimalizácie sa výrazne prejavuje v dlhodobejšom horizonte po uplynutí niekoľkých daňových období.

Finančné plánovanie

Základné služby v oblasti finančného plánovania je možné zhrnúť do niekoľkých bodov:
  • komplexné posúdenie daňovej situácie klienta
  • priebežná optimalizácia základu dane
  • minimalizácia daňovej záťaže klienta pri použití dostupných legálnych prostriedkov
  • daňové posúdenie a riešenie obchodných transakcií
  • posúdenie podnikateľských zámerov z daňového hľadiska
  • zabezpečovanie komunikácie so správcom dane v rozsahu splnomocnenia

Odvodová optimalizácia

Odvodová optimalizácia sa využíva hlavne pri "One man show" teda jedno osobových spoločnostiach a v iných menších spoločnostiach, zvyčajne bez, alebo s menším počtom zamestnancov. Cieľom je zvyčajne zvýšenie čistých príjmom konateľov / zamestnancov na úkor platenia odvodov štátu.


Základné riziko nadnárodných štruktúr


V prípade, keď sa v účtovníctve Slovenskej spoločnosti objavia faktúry od offshore spoločnosti, daňový úrad zvyčajne detailne skúma pozadie týchto transakcií. Preto je potrebné poznať štandardné prístup a postupy daňových úradov k daňovému plánovaniu.

Slovenský daňový úradníci sa môžu oprieť zákony, ktorých cieľom je donútiť nadnárodnú spoločnosť k tomu, aby zisk vytvorený na Slovensku tu bol aj zdanený. Takéto konanie voči spoločnosti môže mať veľmi nepriaznivé dôsledky pre celú daňovú štruktúru. Preto je veľmi dôležité správne navrhnutie daňovej štruktúry.

Ochrana majetku podnikateľa

Majetok podnikateľa a spoločností, ktoré vlastní je v dnešnej dobe vystavovaný rôznym rizikám. Najčastejšie sú to pohľadávky a nároky obchodných partnerov, štátnych orgánov, zločineckých organizácii a v nemálo prípadoch aj životného partnera v prípade rozvodu.

Treba si uvedomiť, že v prípade, že došlo k opomenutiu ochrany majetku môže súdny spor, alebo iná krízová situácia spôsobiť nemalé straty z hodnôt, ktoré ste roky budovali. V prípade rozvodu manželstva je táto strata zvyčajne do výšky 50% majetku nadobudnutého počas manželstva, avšak v prípade pohľadávok obchodných partnerov napr. pri nevydarenom obchode môžu byť tieto pohľadávky ešte vyššie.

Zaručenie anonymity vlastníctva

Anonymitu vlastníctva je možné považovať za jeden zo základných prvkov vyhnutia sa rôznym rizikám a je jedným zo základných pilierov ochrany majetku. Najčastejšie sú to pohľadávky a nároky obchodných partnerov, štátnych orgánov, zločineckých organizácii a v nemálo prípadoch aj životného partnera v prípade rozvodu.

Naša rada každému podnikateľovi znie "Aspoň časť Vášho majetku musí byť anonymná", teda zistiť vlastníka u tohto majetku musí byť pre štátne orgány a iných veriteľov nemožné.Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto: