• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
IČ DPH
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.
Overenie pridelenia IČ DPH je možné vykonať na stránkach daňového úradu www.drsr.sk, alebo na Európskom portáli http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, kde je možné overenie platnosti IČ DPH aj vašich európskych partnerov.

Identifikačné číslo pre daň pridelí daňový úrad zdaniteľným osobám podľa zákona o DPH, pri povinnej, dobrovoľnej registrácii a v prípadoch, keď sa stávajú platiteľmi zo zákona. O pridelení IČ DPH je daňovému subjektu vydaná kartička s číslom. Na Slovensku IČ DPH začína znakmi „SK“ a nasleduje pridelené 10- miestne „DIČ číslo“.

Podobné príspevky:


Zábezpeka na DPH
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.