• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Slovník pojmov
Zábezpeka na DPH
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
Výška zábezpeky sa podľa zákona udeľuje v rozmedzí od 1000 eur a najviac do 500 000 eur. Pre nové spoločnosti sa podľa našich skúseností výška zábezpeky pohybuje v rozmedzí 2000 - 5000 euro.

Pri určení výšky zábezpeky na daň prihliada daňový úrad na riziko vzniku nedoplatku na dani zdaniteľnej osoby.

Skúma najmä fyzickú osobu, ktorá je konateľom alebo spoločníkom právnickej osoby, či má daňové nedoplatky, mala daňové nedoplatky, či bola v právnickej osobe, ktorá mala v čase jeho výkonu konateľa daňové nedoplatky, či bola v právnickej osobe, ktorej bola zrušená registrácia na daň a pod.

Zábezpeka bude udelená aj ak v čase podania žiadosti na registráciu na daň neuskutočňujete dodávanie tovarov alebo služieb ale vykonávate len prípravnú činnosť na podnikanie.

Zábezpeka na daň sa použije na úhradu nedoplatku na dani z pridanej hodnoty, ktorý vznikne. Ak zábezpeka alebo jej časť nebude použitá na úhradu nedoplatku na dani do 12 mesiacov odo dňa zloženia zábezpeky bude do 30 dní vrátená.

Podobné príspevky:


IČ DPH
Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Zábezpeka na DPH

Týka sa vymedzeného okruhu osôb, ktoré podali žiadosť o registráciu na daň podľa §4 ods. 1. až 4. zákona o DPH (povinná aj dobrovoľná registrácia). Vzťahuje sa iba na zdaniteľné osoby so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku.
IČ DPH

IČ DPH v dlhom tvare Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty. Toto číslo je identifikátor pre platenie dane z pridanej hodnoty pre štáty Európskej únie.