• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Porovanie - Živnost vs. S.R.O.
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Porovanie - Živnost vs. S.R.O.

10.3.2014

Pri prechode je po vzniku s.r.o. potrebné zrušiť alebo pozastaviť živnosť SZČO. Zrušiť živnosť je možné podaním tlačiva na odbor živnostenského podnikania miestne príslušného obvodného úradu.

Aktualizované informácie o výhodách založenia s.r.o.

Pre rok 2018 sme pripravili aktualizovanú verziu tohoto článku Výhody s.r.o. oproti živnosti v roku 2018.

Výhody a nevýhody Živnosti a s.r.o.

Živnostník ručí za všetky svoje dlhy a škody z podnikania celým svojím osobným hnuteľným aj nehnuteľným majetkom. To znamená, že v prípade problémov môžete prísť exekúciou aj o svoj súkromný dom alebo byt, popr. auto. To sa pri sročke stať nemože pretože je to „spoločnosť s ručením obmedzeným“, to znamená, že ručíte iba majetkom firmy.

Po založení spoločnosti s ručením obmedzeným možno majetok, ktorý patrí do obchodného majetku živnostníka, postupne previesť do obchodného majetku spoločnosti s ručením obmedzeným predajom, darovaním alebo prenájmom (v tomto prípade nie je možné živnosť pozastaviť). Príjmy z predaja majetku sú súčasťou príjmov z podnikania (živnosti).

Účtovníctvo SRO je drahšie a prácnejšie

Živnostníci často využívajú paušálne výdavky ako spôsob ako ušetriť na prácnosti či nákladoch za účtovníctvo. Drahšie a prácnejšie to majú tí, ktorí musia či chcú viesť regulérne účtovníctvo so skutočnými výdavkami, v prípade živnostníkov ide väčšinou o jednoduché účtovníctvo.

Paušálne výdavky SRO využiť nemôže, ostáva jej teda viesť účtovníctvo a to podvojné to je dvakrát drahšie než účtovníctvo živnostníka.

Porovnanie živnosti a s.r.o. z pohľadu odvodového zaťaženia

Pri porovnávaní kladov a záporov je potrebné zohľadňovať aj ďalšie skutočnosti, ktoré neoddeliteľne patria k zvolenej právnej forme podnikania. Samostatne zárobkovo činné osoby (živnostníci) musia byť povinne zdravotne poistené a musia mesačne platiť preddavky na verejné zdravotné poistenie.

Okrem zdravotného poistenia môžu byť nemocensky a dôchodkovo poistené. Táto povinnosť vzniká SZČO obvykle k 1. júlu kalendárneho roka, ak boli splnené podmienky vzniku poistenia pre účely sociálneho poistenia.

Spoločnosť s ručením obmedzeným nemá povinnosť platiť preddavky na zdravotné poistenie alebo odvody pre účely sociálneho poistenia, z dôvodu vykonávania podnikateľskej činnosti.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti.
Voľná živnosť

Voľná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti je postačujúce iba splnenie všeobecných podmienok, daných živnostenským zákonom (bezúhonnosť).
Remeselná živnosť

Pre vykonávanie remeselnej živnosti je potrebné okrem všeobecných podmienok (bezúhonnosť) splniť aj podmienku pobytu v Slovenskej republike a vzdelania.