• SK
  • CZ
  • DE
  • EN
Blog
Obchodovanie na burze tzv. trading na živnosť?
Company Consulting s.r.o.

Kontaktujte nás

Prečo využiť naše služby:

Obchodovanie na burze tzv. trading na živnosť?

1.4.2021

Na základe otázky od nášho klienta sme preverovali, či je možné obchodovať na burze teda vykonávať tzv. “day trading” formou živnosti. A oplatí sa to vôbec?

Je možné vykonávať trading na živnosť?

Pre posúdanie tejto otázky si musíme upresniť pojmy v tejto oblasti.

Zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní definuje živnosť nasledovne "Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku alebo za účelom dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu,1a) a za podmienok ustanovených týmto zákonom."

Obchodný zákonník teda zákon č. 513/1991 definuje podnikanie ako: „sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku alebo na účel dosiahnutia merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu, ak ide o hospodársku činnosť registrovaného sociálneho podniku podľa osobitného predpisu.“.

Podľa našej analýzy obchodovanie na burze teda tzv. trading spočíva v opakovanom a systematickom nakupovaní a predávaní finančných inštrumentov, ktorého cielom je dosahovanie zisku.

Táto činnosť má znaky podnikania uvedené vyššie je potrebné mať zapísaný prislušný predmet podnikania
. V opačnom prípade by sa mohla dopustiť neoprávneného podnikania.

Preverili sme teda zoznamy volných, viazaných a remeselných živností (odkazy sú na konci stránky), v ktorých sa takáto činnosť nenachádza. Preto sme túto problematiku konzultovali aj so zamestnancami Odboru živnostenského podnikania, ktorí nám potvrdili, že túto činnosť nie je možné vykonávať ako živnosť.

Záver nášho preverovanie teda znie: Nakoľko neexistuje predmet podnikania, ktorý by bol podľa zákona o živnostenskom podnikaní a súvisejúcich predpisov živnosťou nie je ho možné vykonávať túto činnosť na živnosť.

Ako sme písali v našom článku založenie s.r.o. za účelom obchodovania na burze, existuje predmet podnikania "investičné činnosti", ktorý je však možné zapísať na základe zákona o cenných papieroch len u právnickej osoby napr. pri založení s.r.o.


Zdaňovanie

S možnosťou tradingu na živnosť nepočítajú ani daňové zákony. Príjmy z predaja cenných papierov (akcie, ETF, dlhopisy), opcií, derivátov (futures, cfd, forex), kryptomeny a dividendy sa zdaňujú samostatne nie ako súčasť príjmov zo živnosti.

Navyše sa každá kategória príjmov zdaňuje samostatne, čiže stratu z jednej kategórie príjmov nie je možné započítať so ziskom z inej. A zo žiadnej z týchto kategórií, nie je možné vykázať stratu.

Čiže aj keď ste živnostník, príjmy z obchodovania na burze nie je možné zahrnúť do príjmov zo živnosti. V daňovom priznaní sa vypĺňajú do samostaných častí, ktoré nie sú súčasť príjmov z podnikania.

Viac informácií k zdaňovaniu nájdete v našom článku ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby.


Oplatí sa to vôbec?

Hoci táto otázka je vzhľadom na vyššie uvedené už irelevantná rozhodli sme sa zodpovedať aj na ňu. Tu sú možné dva pohľady:

Zdanenie:

  • živnosť - z príjmov z obchodovania na burze ak by to bolo možné by živnostník zaplatil daň 19% alebo 25%, zdravotné odvody vo výške 14% a sociálne odvody vy výške 33,15%. Je tu však možnosť uplatniť paušálne výdavky.
  • FO nepodnikateľ - neplatíte sociálne odvody, čiže zaplatíte len daň 19% alebo 25% a zdravotné odvody vo výške 14%
  • spoločnosť s.r.o. - zaplatí len daň 15% alebo 21%

Najvýhodnejšie teda vychádza obchodovanie na burze formou založenia s.r.o. Kompletné porovnanie zdanenie FO a s.r.o. sme spravili v článku Ako zdaňujú príjmy z obchodovania na burze fyzické a právnické osoby.

Ručenie:

Ako živnostník, ale aj ako FO nepodnikateľ ručíte za všetky dlhy celým svojim majetkom. Aj za dlhy vzniknuté pri pákových obchodoch na burze. Narodiel od toho s.r.o. ručí len do výšky základného imania. Čiže aj z tohoto pohľadu by živnosť nebola výhodným riešením.

Ako založiť s.r.o. na obchodovanie na burze?

Ak máte záujem o založenie spoločnosti s povolením na obchodovanie na vlastný účet prečítajte si nás článok na túto tému založenie s.r.o. za účelom obchodovania na vlastný účet alebo založenie s.r.o. na obchodovanie s kryptomenami.

Prípadne ďalších otázok ohľadne založenie s.r.o. na tento účel nás neváhajte nás kontaktovať.

Prečo využiť naše služby?

Máme viac ako 4900 referencií

Pozriete si naše referencie a hodnotenia našich zákazníkov

Skúsenosti od roku 2009

Sme rokmi overený partner pre Vaše podnikanie

Výhodné ceny

Ponúkame kvalitné služby za výhodné ceny s množstevnými zľavami
Naše referencie:
Referencie loga
Naši klienti nás hodnotia takto:
Nominee Shareholder (spoločník)

Jedná sa o formálne dosadenie spoločníka ( spoločníka / akcionára ) ktorý drží podiely, akcie spoločnosti. tzv. „opatrovník”
Viazaná živnosť

Viazaná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti.
Voľná živnosť

Voľná živnosť je predmet podnikania, ktorej vykonávanie nie je podmienené preukázaním odbornej spôsobilosti je postačujúce iba splnenie všeobecných podmienok, daných živnostenským zákonom (bezúhonnosť).